System structures in architecture: constituent elements of a contemporary industrialised architecture

  Publications: Book / Anthology / Thesis / ReportPh.D. thesis

  34278 Downloads (Pure)

  Abstract

  Afhandlingen introducerer begrebet systemstruktur i den arkitektoniske designproces som en måde at indskyde et systemniveau i arkitektur og byggeri, der ligger mellem generel byggeteknik og specifikke arkitektoniske resultater. For at operationalisere en sådan systemstruktur udarbejdes en systemstrukturmodel, der på den ene side søger analytisk at fange disse strukturer i aktuelt byggeri og arkitektur og på den anden side muliggør en aktiv anvendelse af dem i forbindelse med arkitektonisk projektudarbejdelse. Denne bestræbelse har rødder i en ambition om at bygge bro over en tilsyneladende voksende kløft mellem arkitektonisk ide og den måde, denne realiseres som fysisk manifestation i det byggede miljø.

  På linje med de såkaldte systemvidenskaber afviser afhandlingen den fremherskende videnskabelige opfattelse, at graden af detalje ’automatisk’ forbedrer forståelsen af og forklaringskraften i forhold til komplekse fænomener. I stedet etableres et systemblik på byggeriet og den arkitektoniske designproces, der gennem anvendelsen af fleksible grundelementer faciliterer diskussion og beslutningstagning vedrørende hvordan arkitektoniske helheder på bedste måde kan skabes som en sammensætning af, hvad den nuværende og fremtidige byggeindustri er i stand til at levere.

  Afhandlingen beskæftiger sig som flere af CINARK’s øvrige publikationer overordnet med de arkitektoniske konsekvenser for byggeriet, når det udsættes for industrialiseret produktionsteknologi og systematisering. Den repræsenterer en ny måde at se på og forstå noget, der allerede er der, og henvender sig både til praktikere og forskere interesseret i arkitektonisk frembringelse og processerne på vejen mod konkrete resultater, der altid fordrer forbindelse til tid, sted og kulturel kontekst.
  Translated title of the contributionSystemstrukturer i Arkitektur: grundelementer i nutidig industriel arkitektur
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherThe Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, School of Architecture
  Number of pages356
  ISBN (Print)978-87-7830-275-5
  Publication statusPublished - 10 Jan 2012
  SeriesCINARK Forskning
  SeriesCINARK Research

  Artistic research

  • No

  Cite this