Memorandum: Landskabssyn og planreform

Anders Tyrrestrup, Ellen Hyllemose, Jens Kvorning, Gregers Algreen-Ussing, Morten Stræde, Jeppe Aagaard Andersen, Marianne Levinsen, Jørn Palle Schmidt, Rikke Munck Petersen

  Publications: Contribution to journalJournal articlepeer-review

  Abstract

  Det danske landskab står allerede nu og i stigende grad de næste ti-tyve år over for mere gennemgribende synlige forandringer, end både stavnsbåndets ophævelse, udskiftningen af gårde og landbrugets mekanisering gav anledning til. Økonomi, ejerforhold og dyrkningsmetoder ændrer sig radikalt, store byområder vil vokse langs hovedtrafiklinierne og i forbindelse med kommunesammenlægningerne forsvinder de amtslige regionplaner som styringsinstrument.

  På den baggrunmd nedsatte akademiraadet i 2005 et bredt udvalg til drøftelse af det åbne lands fremtid, set i lyset af kommunalreformen og konjunkturene for landskabets forandringer. Udvalget afsluttede sit arbejdet i 2006, der er tilrettet og illustreret i 2007.

  Teksten er med faktuelle noter bygget op som overvejelser over det historiske landskabs status, - sat over for aktuelle og kommende landskabsarkitektoniske syn på omgivelser og aktører. Teksten diskuterer nødvendigheden af et dynamisk landskabssyn; en forståelse af at landskab er en foranderlig størrelse at arbejde med, at landskabets forandringer præges af vores syns forandringer og dermed at metoderne der anvendes, for at vi kan tænke og handle anderledes, må udvikles til at rumme denne dynamik. Tekstens afsluttende bemærkninger peger på mulighederne i: I) Formulering af et mere dynamisk syn på samspillet mellem det åbne landskab og de bebyggede områder, II) udvidet landskabsarkitektonisk ekspertise i konkrete planprocecsser, på alle planmæssige niveauer, såvel i kommuner som i regionale råd, III) udvikling af analysemetoder i kommuner og regioner (gerne som kommende lovkrav).

  Original languageDanish
  JournalLandskab
  Volume89. årgang
  Issue number03
  Pages (from-to)56-61
  Number of pages6
  ISSN0023-8066
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • dynamic landscape view
  • landscape transformation
  • landscape planning
  • landscape architecture

  Artistic research

  • No

  Cite this