Havspejlsstigning - Arkitektonisk kvalitet og typologier for løsningsrum i kystbyer

Publications: Memorandum/expositionMemorandum

66 Downloads (Pure)

Abstract

Notatet beskriver kort historisk og nuværende praksis indenfor kystsikring der typisk har været møntet på at beskytte mod stormflod samt landvinding. Herefter belyses hvordan havstigning og øget urbanisering gør behovet for kystsikring mere komplekst hvorfor de internationale tendenser går henimod hybride løsningsrum hvor kystsikring snarere bør anses som kyststrategier bestående af en række kombinerede tiltag. Eksempelvis er nogle tiltag egnede til at mindske skader i forbindelse med stormflod, andre tiltag er egnede til havstigning. Dette opsættes i en matrix med afsæt i IPCCs tre kategorier (beskyttelse, tilpasning, retreat) hvor hver type af tiltag anskues som arkitektoniske typologier. Matricen etablerer en diagrammatisk oversigt over typologier og mulige kombinatorikker for løsningsrum ud fra et arkitektonisk og bymæssigt perspektiv.
Original languageDanish
Publication date11 Oct 2019
Number of pages78
Publication statusPublished - 11 Oct 2019

Artistic research

  • No

Cite this