Grænser: et oplæg til debat om handicappolitik - katalog

Publications: Book / Anthology / Thesis / ReportBookCommunication

Abstract

Udstillingen GRÆNSER - et oplæg til debat om handicap og handicappolitik Arkitektskolen i Aarhus markerer Det Europæiske Handicapår 2003 med udstillingen GRÆNSER. Udstillingens indhold er baseret på de erfaringer og den viden skolen har indhøstet gennem studier af ‘Handicap og de fysiske omgivelser’. Dette tema har i en længere årrække indgået i skolens undervisnings- og forskningsaktiviteter, og der er lagt stor vægt på at delagtiggøre brede kredse i resultaterne. Udstillingen har som mål at bidrage til en bredere debat om den handicappede og samfundet og samfundet og de handicappede. Udstillingen sætter derfor fokus på livskvalitet; udvidelse af handicappedes livsrum og selvværd. Begrundelsen for at lægge op til debat frem for at vise resultater af den hidtidige indsats på området er, at resultaterne af indsatsen i alt for ringe grad afspejles i planlægningen af byer, bygninger og menneskets bolig. GRÆNSER skal således medvirke til den debat, som er målet for den danske deltagelse i Det Europæiske Handicapår
Original languageDanish
Place of PublicationÅrhus
PublisherArkitektskolen i Aarhus
Number of pages93
ISBN (Print)87-90078-38-1
Publication statusPublished - 2003

Artistic research

  • No

Cite this