Fra Ord til Handling: Ejerskab til bæredygtig byfornyelse og model for proces og kommunikation

Anne Mette Boye, Trine Skammelsen, Inger Haarup Borchmann, Elisabeth Eriksen

Publications: Book / Anthology / Thesis / ReportReportCommunication

Abstract

Rapporten ”Fra ord til handling” er resultatet af et af byfornyelsens forsøgsprojekter og er udarbejdet i et samarbejde mellem tegnestuen metopos by- og landskabsdesign og Herning Kommune.

Formålet med undersøgelsen har været at finde incitamenter, der kan motivere borgerne og politikere til at arbejde med bæredygtig byomdannelse fra idéfase over beslutning til udførelse. I rapporten udvikles og afprøves en model, som synliggør fordele ved at bidrage til miljøorienteret byfornyelse. Modellen afprøves i Herning midtby og i landsbyerne Studsgård og Karstoft som er udvalgt efter deres bymæssige typologi og efter hvor langt de er kommet i processen med en bæredygtig byudvikling.
Modellen suppleres af et inspirationskatalog med konkrete anbefalinger til arbejdet med at skabe ejerskab til og forankring af miljøorienterede og bæredygtige byfornyelser.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSocialministeriet
Number of pages105
ISBN (Print)978-87-7546-119-6
ISBN (Electronic)978-87-7546-120-2
Commissioning bodySocialministeriet
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Artistic research

  • Yes

Cite this