Den Lille blå Parlør om Havstigning

Katrina Marstrand Wiberg (Author and editor), Karsten Arnbjerg-Nielsen, Anna Lea Eggert, Ole Fryd, Gertrud Jørgensen, Anna Aslaug Lund, Roland Löwe, Kamilla Stener Møller, Tom Nielsen, Soo Ryu

Publications: Book / Anthology / Thesis / ReportCompendium/lecture notes

135 Downloads (Pure)

Abstract

Samlet viden og dialog:
Ingen kan vide alt, og i tilpasningen af vores kystbyer er der brug for at udveksle viden, samarbejde og gå i dialog. Den Lille Blå Parlør om Havstigning er et bidrag til dialogen om klimatilpasning og løsningsrum i fremtidens by- og landskabsudvikling. Parløren søger at gå på tværs af viden, fagligheder, interesser, aldersgrupper, ansvarsområder og visioner for på den vis at bidrage til at binde samtalen mellem forskellige interessenter sammen.
Baggrund, formål og struktur:
Parløren er struktureret som en ABC med en række nøgleord på tværs af tematiske sammenhænge. Her beskrives termer og begreber alfabetisk og flere steder fulgt af illustrationer. Nogle steder udbygges teksten med en note, hvor primære kilder angives eller der gives link til yderligere viden. Mange af termerne knytter sig nært til, eller overlapper med, andre ord og begreber. Tingene hænger sammen, og jo mere helhedsorienteret der arbejdes med klimatilpasning, des mere hænger forskellige begreber og tilgange sammen. Af samme årsag er parløren - ligesom andre parlører – ikke tiltænkt kronologisk læsning men kan ses som et lille opslagsværk med en række kernebegreber, hvorefter yderligere viden kan søges.
Målgruppe og hvordan bogen kan bruges:
Den Lille Blå Parlør er udarbejdet som formidling til en bred gruppe af både lægfolk og fagfolk, elever og studerende, borgere og politikere,
praktikere og forskere. Det er en introduktion til en række kernebegreber og termer, der ofte er vigtige i forbindelse med udvikling af løsninger for havstigning og kraftigere stormfloder i de danske kystbyer. Formålet er at give en overordnet, introducerende viden, som den enkelte kan bruge som enkeltopslag, eksempelvis Bidragsmodel, Kote eller Omkostningseffektivitet, eller som tematiske opslag som f.eks. Løsningstypologier, der spænder bredt med korte beskrivelser
af forskellige tilgange. Parløren kan også ses som en overordnet bred introduktion, hvorefter man selv kan søge mere viden. Parløren har fokus på kystbyer i Danmark og det danske klima med referencer til udlandet.
Original languageDanish
Place of PublicationArkitektskolens forlag
Volume1
Edition1
Number of pages122
Publication statusPublished - 9 Feb 2023

Artistic research

  • No

Cite this