Atmosphere and Building Culture

Publications: Book / Anthology / Thesis / ReportBook

Abstract

Rumlig atmosfære og byggekultur

Publikationen belyser fænomenet rumlig atmosfære set i relation til udviklingen i byggekulturen.
Det sker gennem en række cases, der repræsenterer karakteristiske nedslag i byggekulturen, fra tidligere tiders håndværkstradition til nutidens gennemindustrialiserede byggeri. Ved at belyse byggekulturen retrospektivt er det målet at dokumentere, hvordan den påvirker den rumlige atmosfære.
Undersøgelsen skal ses som et udredningsarbejde. Herefter er det op til fagfæller, aktører i byggeriet og andre, som har interesse i problematikken, at gøre brug af undersøgelsens resultater i fremtidige diskussioner af de rumlige miljøer, vi alle færdes i.
Translated title of the contributionAtmosfære og byggekultur
Original languageDanish-English
Place of PublicationCopenhagen
PublisherArkitekturforlaget B
Number of pages148
ISBN (Print)978-87-92700
Publication statusPublished - 1 Aug 2021

Artistic research

  • No

Cite this