Statsfængslet Østjylland som social teknologi. En diskussion af designs ideologiske og adfærdsregulerende virkninger.

Project Details

Description


Afhandlingens emne er design, adfærd og magt og dens primære interesse er at undersøge en konkret ”designsituation”, hvor en række brugergrupper med vidt forskellig agens indtager et designet rum . Hensigten er, at afdække hvordan designet påvirker sine brugeres adfærd, hvilke magtstrategier, der evt. tages i anvendelse og endelig hvilken rolle design, æstetik og smag spiller i brugerenes omgang med rummet og tingene i det.

På et mere overordnet plan ønsker jeg at undersøge og diskutere, hvordan designs betydning bliver til. Hvor meget ligger i selve designet i form af  æstetik og fuktioner og hvor meget udspringer af brugergruppers tilegnelse og omgang med de enkelte objekter.

For at undersøge samspillet mellem design og adfærd vil jeg fokusere på design i en institutionel sammenhæng. Som primært empirisk undersøgelsesområde har jeg valgt Statsfængslet Østjylland, der efter planen åbner efteråret 2006.

 
StatusFinished
Effective start/end date15/04/200521/05/2010

Funding

  • Intern finansiering