Oplevelse som arkitektonisk design- og tilblivelsesparameter. Om affekt og relationer i nutidig museumsarkitektur

Project Details

Description

Experience as a parameter for the creation and design of architecture. On affects and experiential relations in contemporary museum architecture
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201231/07/2015