Netværk for videnopbygning i byggeriet om kravstillelse ud fra FNs 17 verdensmål

Project Details

Description

At etablere et neutralt netværksforum for bygherrer, og rådgivervirksomheder, hvor videnopbygning om
FNs 17 verdensmål er i fokus ud fra et kravstillelses- og brancheperspektiv.
At udveksle state-of-the-art viden om og konkrete erfaringer med verdensmålene på tværs af
vidensinstitutioner, bygherrer og rådgivervirksomheder m.h.p. at oversætte verdensmålene til byggeriet.
At tage udgangspunkt i bygherrernes og rådgivervirksomhedernes udfordringer og målsætninger – og
gennem faglig debat gøre det muligt at navigere i verdensmålene med kritisk sans.
Give inspiration til, hvordan verdensmålene kan omsættes i konkrete strategier og metoder som grundlag
for meningsfuld kravstillelse.

Key findings

· 3-4 overbliksskabende og 3-4 mindre/tematiserede netværksmøder/arrangementer om året, hvor der præsenteres bred baggrundsviden og målrettet case-baseret viden, hvor virksomheder fortæller og erfaringsudveksler.
· 4-6 nyheder til InnoBYGs nyhedsmail og ligedan formidling af resultaterne via KADKs, FBSAs,Bygherreforeningens, FRIs og Danske Arks etablerede kanaler.
· 4-6 blogs til InnoBYGs hjemmeside og en beskrivelse af netværksgruppen, samt 2-4 artikler om netværksgruppen til fagblade/dagspressen.
· Medlemshåndtering og rekruttering vil ske via medlemslister fra Bygherreforeningen, FBSA, FRI og Danske Ark. Målet er at minimum 50-70 pers. deltager i de store netværksmøder og 15-20 pers. deltager i de mindre fokusmøder.
· 1 studietur til fx ECO-Cluster/Belgien, samt netværksmøder on location ud fra KADK’s FN guide + 1 møde hos UNDP/Nordhavnen.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201931/12/2020