Mikroklima

Project Details

Description

Projektet omhandler en udredning af begrebet mikroklima, i en teknisk-konserveringsfaglig kontekst; dets karakteristika og konsekvens for bevaring af opmagasinerede museumssamlinger, og skal udmunde i en generel og almen model for indeklimakontrol. Projektet omfatter en dybdegående syntese af et stort datamateriale indsamlet gennem drifts- og dokumentationsopgaver og forskningsprojekter igennem ca. 20 år.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2015 → …