Performing temporary spaces for user driven innovation

Description

Den strategiske forskningsalliance samler partnere fra DTU, DKDS og KU med det formål at samle viden om
brugerdreven innovation og udvikle en innovationspraksis, der bygger på etablering af temporære rum, dvs. relativt kortvarige og afgrænsede samarbejder mellem en række parter. Temporære rum kan bl.a. skabes gennem design laboratorier, hvor designere, brugere og andre aktører mødes for at udforske og udvikle
muligheder for innovation gennem en prototypisk praksis, og hvor den samtidige konstruktion af brugere, artefakter og praksis er på spil. Det særlige ved alliancens er dens fokus på co-konstruktion, som ikke tager udgangspunkt i en eksisterende udviklingsorganisation eller i veletablerede brugerroller eller brugerfællesskaber som designerne og virksomheder umiddelbart kan benytte sig af eller vende tilbage til.
Forskningsalliancen vil udvikle teori som understøtter denne innovationspraksis udgangspunkt i aktørnetværks teori, praksis teori, sociale læringsstudier og design forskning. Alliancen vil eksperimentere med udformningen af design laboratorier og vil udvikle et repertoire af nye metoder, der kan understøtte
iscenesættelsen af forskellige sider af brugerdreven innovation i sammenhæng med både private og offentlige aktiviteter. I den sammenhæng vil forskningen også skabe en syntese og et overblik over de erfaringer, der er skabt i Danmark og internationalt omkring brugerdreven innovation og belyse hvorledes disse metoder kan forstås og nyttiggøres. Alliancen vil bidrage til uddannelsen af kandidater og praktikere, der vil kunne iscenesætte og støtte brugerdreven innovation, og vil formidle dets resultater gennem videnskabelig og populære publikationer samt seminarer og konferencer.
 
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/03/2015

Funding

  • Intern finansiering