Industrialiserede Storlandbrug i Danmark

Description

Industrialiserede storlandbrug i Danmark belyser to centrale temaer for fremtidens industrielle landbrugsproduktion:● Skala- og lokaliseringsproblematikken knyttet til anlæggelsen af landbrugets nye produktionsenheder● Miljø- og klimapåvirkninger ved den industrielle landbrugsproduktionDer arbejdes med den anden udflytning som undersøgelsesfelt, dvs. med de nye produktionsbygninger der fremoverskal opføres på bar mark. Afhandlingen belyser hvilke skalamæssige implikationer de nye produktionsbygninger medfører i ti forskellige landskabstyper i Danmark, og stiller forslag til hvor de nye produktionsbygninger bedst lokaliseres.I afhandlingen beskrives desuden en ny produktionsmodel for industriel landbrugsproduktion, med udgangspunkt i målsætningen om en markant reduktionaf landbrugets miljøpåvirkninger. I produktionsmodellen sammenkobles industriel svineproduktion med væksthusproduktion af for eksempel grøntsager eller blomster. Svinestaldens spildprodukter som næringsstoffer, CO2, kropsvarmeog overskydende energi fra biogasanlægget,anvendes direkte i gartneriet, som forvandles fra ellers at være en meget energitung produktionsform, til at være en energimæssig 0-løsning.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200315/04/2010

Funding

  • Intern finansiering