Forankring af 3D arbejdsmetode og cuneco standarder i virksomeheder og undervisning i Region Hovedstaden

Project Details

Description

Projektet tager udgangspunkt i udvikling af byggeriets teknologiske kompetencer og innovationsevne igennem et styrket samspil mellem uddannelser, vidensinstitutioner, forskning og erhvervsliv i Region Hovedstaden. Med udgangspunkt i den strategiske referenceramme styrkes den tværfaglige anvendelse af ny teknologi i byggeriet, med fokus på medarbejderdreven udvikling af eksisterende virksomheder, innovation, videndeling og videnopbygning i en åben tværfaglig universitærstruktur for medarbejdere i byggebranchen.
Acronym3D Region H
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201331/12/2014