An assessment of the degree of deterioration of the Lønne Hede textiles

  Project Details

  Description

  Ph.d. projekt  Tekstilerne fra Lønne Hede er fremstillet af uld. De er fundet i 12 grave, der er opgravet i henholdsvis 1969 (1 grav) og 1995 (11 grave). Bevaringstilstanden af tekstilerne er varierende, både med hensyn til fibrenes nedbrydningsgrad og farvestofindhold. Generelt ser tekstilerne fra 1969 ud til at være bedst bevaret, men trådens farve tyder også på at have indflydelse på nedbrydningsgraden. For at undersøge dette testes to hypoteser:

  - Tekstilerne, der er fundet i 1995, er mere nedbrudte end tekstilerne fundet i 1969.

  - Tekstilfibrenes type og kvalitet, deres naturlige indhold af pigmentkorn samt tilførte metalsalte og farvestoffer har betydning for nedbrydningsgraden.  Til bestemmelse af nedbrydningsgraden opbygges et klassifikationssystem på basis af dels makroskopiske og mikroskopiske oberservationer i lys- og scanningelektronmikroskop, og dels aminosyre analyser ved hjælp af HPLC-metoden. En del af tekstilerne er sandsynligvis blevet stabliseret under eller efter udgravningen. Anvendte imprægneringsmidler, samt betydningen af bevaringstilstanden vil også blive undersøgt.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200501/01/2013