Description

Projektets overordnede mål er, at bidrage aktivt til at reducere forbruget af materialeressourcer i byggeriet gennem et øget fokus på direkte genanvendelse af byggematerialer og –elementer, der sikrer en fastholdelse af den indlejrede værdi både set i et økonomisk, miljømæssig og kulturelt perspektiv. Det søges opnået gennem udvikling af konkrete designstrategier der styrker den eksisterende viden inden for feltet samt øger fokus på nye arbejdsmetoder / organiseringsformer.
Projektet vil afdække hvilke nye typer af aktører og nye tværfaglige samarbejdsmodeller, der er nødvendige i udviklingen af nye modeller / arbejdsmetoder med fokus på cirkulær genanvendelse af byggematerialer, -elementer inden for det industrielle byggeri
Gennem udvikling af designstrategier og idéforslag med fokus på DfD principper - er det ambitionen at drive udviklingen inden for byggeriet fremad ved at skabe konkrete bud på fremtidens byggeri og dermed styrke den fælles referenceramme.

Key findings

Et idekatalog over designstrategier for adskillelse i præfabrikeret byggeri
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201728/02/2018