Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum

Project Details

Description

Forskningsprojektet ´Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum´ er etableret i forbindelse med Realdania kampagne ´Byerne og det stigende havvand´

Forskningsprojektet skal etablere grundlæggende viden og udvikle innovative metoder indenfor helhedsorienteret by- og landskabsudvikling i forbindelse med stigende havvand.
Projektet skal tilvejebringe metodeudvikling og langsigtede kompetencer indenfor planlægning og byudvikling til stigende havspel med fokus på en udvidelse af løsningsrummet. Ud over etablering af basisviden og -metoder, kan projektet bidrage til at skabeerfaringer og udvikle redskaber for kommuner og andre aktører. Projektet foregår i et forskningssamarbejde mellem AAA, KU og DTU. Gennem projektets grundlæggende og tværfaglige karakter er intentionen at bringe forskningsfeltet videre, både i Danmark og internationalt.

Forskningen på AAA ser særligt på kystbyers kombinerede løsningsrum over tid. Her undersøges kvalitative aspekter i by- og landskabsudviklingen i relation til at håndtere usikkerheder og forskellige tidsperspektiver. Løsningsrummet undersøges som et samspil mellem typologier og by-landskabsforhold der tilsammen kan pege på transformative kapaciteter, det vil sige muligheder for transformation, til nye situationer over tid.
Forskningen baseres på casestudier af en række danske kystbyers transformative kapaciteter med afsæt i resiliens og arkitektonisk kvalitet indenfor spørgsmål som:

Case-byerne vil repræsentere forskellige by- og landskabstypologier med betydning for løsningsrummet. Casestudierne understøttes med studier af internationale projekter og Soo Jung Ryus PhD-projekt ´Urban Seascaping´. Metodisk anvendes kvantitative og kvalitative metoder indskrevet i Research by Design metoder.

Layman's description

Forskningen vil udvikle ny viden om byers muligheder for både kort- og langsigtede løsninger i forhold til stigende havvand med fokus på kombinerede løsninger og afledte merværdier over tid
StatusFinished
Effective start/end date01/08/202031/08/2023