Brand som designparameter - i udvikling af fremtidens facadesystemer

Project Details

Description

Kortlægning af af konkrete byggeprojekter hvor brand været et bærende designparameter. Udvikling og afprøvning /brandtests af facadeudsnit mock-ups

Key findings

workshops med praktiserende arkitekter, -virksomheder og studerende. Fuldskala brandtests og notater
Short titleBrand som designparameter
StatusNot started