Billige Boliger

  • Beim, Anne (Project Participant)
  • Bjarløv, Søren Peter (Project Participant)
  • Bech-Danielsen, Claus (Project Participant)
  • Kristensen, Hans (Project Participant)
  • Markmann, Bella (Project Participant)

Project Details

Description

I 2001-09 blev der opført en række boligbebyggelser, som på forskellig vis skiltede med at de ville være billige og bedre.CINARK har deltaget i evalueringen af seks af disse boligbebyggelser på initiativ af KAB Fonden og Boligfonden Kuben. Det drejer sig om projekterne ’Bedre Billigere Bo-liger’, også kaldet Frugthaverne i Ølby og Etape 1 i Kvistgård, om BoKlok i Hillerød og Måløv og endelig om Fonden for billige boligers bebyggelser Vildroserne i Valby og Ul-lerødpark i Ullerød.I evalueringen er der lagt særlig vægt på, om bebyggelserne er gode i forhold til almin-delige standarder. Om de også blev bedre er sværere at svare på, da det aldrig har været helt klart, hvad de skulle være bedre end. Kvalitetsvurderingen drejer sig om byggerier-nes arkitektoniske kvalitet, deres tekniske og produktionsmæssige kvalitet og endelig en sociologisk undersøgelse af beboernes oplevelse af kvaliteten.Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem CINARK ved Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Boligforskning ved SBI, DTU.BYG og ledende medarbejdere fra det tidl. Center for Bolig og Velfærd, ved Sociologisk Institut, KU.Evalueringsarbejdet er støttet af KAB fonden og Boligfonden Kuben
AcronymBB
StatusFinished
Effective start/end date08/02/201001/10/2011

Activities

  • 1 Organisation and participation in conference

Blev billigere boliger bedre

Anne Beim (Organizer)
8 Mar 2011

Activity: Participating in or organising an event Organisation and participation in conference

File