Project Details

Description

Bæredygtig tektonik
- Bygningen som ressourceansvarlig og dynamisk struktur
Formål
Delprojektet skal udpege og diskutere de udfordringer og problematikker, der opstår i udviklingen af fremtidens tektoniske praksis, for så vidt som den både skal sikre et ansvarligt forbrug af ressourcer og skabe mulighed for, at den kultur og de hverdagssituationer, som den skaber rum for, kan udfolde og udvikle sig over tid.
Problemstilling
Projektet tager udgangspunkt i den tese, at arkitektur, for at være robust, skal kunne udvikle sig og forandres over tid (Madsen 2008). Bygningen skal ses som en dynamisk struktur, hvis bygningsdele, funktioner og betydning løbende kan ændres eller udskiftes En bygnings levetid afhænger derfor ikke kun af samspillet mellem bygningens forskellige komponenter, der har forskellig levetid, men også af dens evne til at være en aktiv ramme for de kulturelle og sociale processer, som den rummer. Projektet sigter på at diskutere hvordan mødet mellem disse forskellige parametre kan danne grundlaget for en tektonisk praksis, som sikrer den mest ansvarlige brug af ressourcer gennem hele bygningens levetid.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201031/01/2013