Arkitekturen konstruktioner, fase 1-3

  Project Details

  Description

   
  Den teknologiske udvikling afspejles bl. a. i arkitekturen. Viden om design, nye materialer og informationsteknologi er essentielle ingredienser i samarbejdet mellem ingeniør og arkitekt ved design af nye bygninger. Som en konsekvens af dette nye teknologiske grundlag resulterer samarbejdet ofte i en ny arkitektur med specielle kvaliteter. Det er vigtigt at samle information om sådanne bygninger, og om hvordan yderligere information kan findes.
   
  Projektets mål er, til gavn for dansk byggeri i almindelighed og for arkitektstuderende såvel som praktiserende arkitekter i særdeleshed,
  at forbedre dokumentationen af arkitekturens konstruktive aspekter
  at skabe grundlag for en stadig ajourføring af arkitektskolernes konstruktionsrelaterede undervisning
  at skabe en basis for mere specifikke forskningsprojekter inden for dette hovedemne
   
  For hver af de udvalgte bygninger udarbejdes en projektbeskrivelse, med følgende indhold: 
  Projektdata (sted, byggeperiode, arkitekt og ingeniør)
  Kort beskrivelse af projektets koncept, bygningens funktion og andre essentielle arkitektoniske aspekter.
  En kort beskrivelse af konstruktionen, herunder materialer, de vigtigste konstruktionselementer og det konstruktive system for optagelse af såvel lodrette som vandrette kræfter.
  Referencer til litteratur, videoer og websider
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/199401/12/2007

  Funding

  • Intern finansiering