Natur og vand i by og på land

Odgaard, M. (Participant)

Activity: Participating in or organising an event Organisation and participation in conference

Description

'Konferencen afholdes den 12. januar 2012 i Fællessalen på Christiansborg og vil bestå af to selvstændige dele, hvor specielt 2. del omhandler klimatilpasning. 1. del: Natur og produktion på landet Hvilke udfordringer står landbruget overfor? Hvordan får vi produktionen på landet og beskyttelsen af miljøet til at gå hånd i hånd? Hvilke økonomiske aspekter skal vi også tænke på? Kan natur gøres op i penge? Kom og hør: Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet: Landbrugets udfordringer i forhold til natur og miljø. Institutleder Erik Steen Kristensen, Aarhus Universitet: Et bud på, om forskningen kan hjælpe med at løse miljøproblemerne. Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Københavns Universitet: Giver den økonomiske vinkel på landbrugets miljøudfordringer. Tid og sted: 12. januar kl. 10-13 Christiansborg, København 2. del: By, vand og klimaforandringer Hvad kan vi forvente os af klimaet i fremtiden, og hvilke udfordringer vil det give byerne i Danmark? På konferencen kan du få svar på, hvad vi reelt kan forvente os af klimaet i fremtiden, samt hvilke udfordringerne det giver byerne. Endelig hører vi om, hvilke handlemuligheder kommunerne har for at gøre en forebyggende indsats, så oversvømmede gader og kældre ikke bliver en del af fremtidens hverdag. Kom og hør: Souschef på Danmarks Klimacenter på DMI, Katrine Krogh Andersen, om hvad vi kan forvente os af klimaet i fremtiden. Vicedirektør Michael Leth Jess, Danmarks Naturfredningsforening, giver et bud på byernes udfordring i forhold til klimaforandringerne. Seniorforsker Jacob Ladenburg, Anvendt KommunalForskning, redegør for de økonomiske og politiske muligheder i kommunerne i forhold til at håndtere klimaudfordringerne.'
Period12 Jan 2012
Event typeConference
LocationKøbenhavn