Møde med E Malea og E Karatoni, Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens, Department of Conservation of Antiquities and Works of Art och partner i EU-projektet Thalis

Mühlen Axelsson, K. (Participant)

Activity: Other activity typesOther

Description

Forskningprojektet Thalis (Investigation of the environmental factors effects on organic materials constituting the natural and cultural heritage) fokuserar på bevarande av kulturarvet under påverkan av rådande klimatförändringar. Konservatorskolen är samarbetspartner i EU-projektet och med på mötet var René Larsen och Dorte V. P. Sommer.
Period13 Feb 2012