Invention of a Problem and Academic Dissensus

Bertram, P. (Lecturer)

Activity: Talk or presentation Lecture and oral contribution

Description

Forelæsning til Critical Reflection Programme på Århus Arkitektskole

Kære Peter. Jeg vil hermed gerne invitere dig til at holde en forelæsning i régi af det såkaldte Critical Written Reflection Program – i daglig tale: CWR programmet – på Arkitektskolen Aarhus. Programmet, der blev startet i efteråret 2014, henvender sig til studerende på kandidatuddannelsen og har som sit overordnede mål at udvikle det refleksionsrum, som de studerendes projektudviklingsarbejde finder sted i. Med udgangspunkt i programmets fokus på udviklingen af det skriftlige medie fokuserer vi i vores praksis på opbygningen af en gensidigt kvalificerende, kritisk dialog mellem de medier, som de studerende anvender i deres projektudvikling – i den forbindelse forudsættes den kvalificerede/kvalificerende praksis af det skriftlige medie (selvsagt…) at inddrage tekstlæsninger. CWR programmets aktiviteter udvikles og forestås af Nanna Gro Henningsen, billedkunstner og BA Kunsthistorie, samt undertegnede. I efteråret 2016 afvikler vi to CWR workshops og organiserer en forelæsningsrække på i alt 3 forelæsninger. Det er en af de sidstnævnte, som vi rigtig godt kunne tænke os, at du ville påtage dig. Nærmere bestemt vil vi gerne spørge dig, om du kunne tænke dig at holde en forelæsning om konstruktionen af et problem, da vi igennem vores nu 2-årige praksis har fået erfaring for, at et relativt stort antal af vores kandidatstuderende ikke har tilegnet sig bevidsthed om det konstruerede i et hvilken som helst arbejdsproces, de som arkitekter måtte udfolde og derfor er fremmede overfor at udvikle en egen position. Ikke at de to forhold nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, men jeg kan i denne forbindelse nævne, at ca. 35% af de studerende på kandidatuddannelsen er fra ikke-Skandinaviske lande. Det betyder, at undervisningssproget, herunder alle forelæsninger, bliver afviklet på engelsk. Vi håber virkelig meget, at du har interesse i og mulighed for at holde den pågældende forelæsning. På det rent praktiske plan vil det passe ind i vores program, hvis du har mulighed for holde forelæsningen den 25. oktober kl. 13:00 Hvis den pågældende dato er helt umulig i forhold til dit program er vi åbne for alternativer - men vi ser det dog som optimalt, hvis din forelæsning kan tilbydes vores studerende på et relativt tidligt tidspunkt i deres projektudvikling. Til din orientering er de to øvrige forelæsere i CWR-rækken i efteråret: Imogen Stidworthy, UK Emma Cheatle, UK Oversigt over tidligere CWR forelæsninger kan du finde nedenfor – som det vist fremgår, forsøger vi at udfolde en række af forskellige skriftlige praksisformer, der alle har det tilfælles, at de udøves integreret med anden kunstnerisk praksis. Vi kan tilbyde dig et honorar på godt 3.000 kr., dvs. 5 tim. incl. forberedelse og vi betaler naturligvis dine rejseudgifter. Som allerede nævnt håber vi, at du har mulighed for at komme og ser frem til at høre fra dig. De bedste hilsener, Tine Tine Nørgaard assoc. professor, architect Aarhus School of Architecture Noerreport 20 . DK-8000 Aarhus C Ph. + 8936 0000 . + 8936 0249 Forelæsere, CWR 2014-2016 til alm. orientering: · Penelope Haralambidou, UCL · Jane Rendell, UCL · Natalija Subotincic, University of Manitoba · Rolf Hughes, UNIARTS, Stockholm · Emma Cocker, Nottingham-Trent University · Sepideh Karami, KTH Stockholm · Pavlina Lucas, AHO Oslo · Peter T. Lang, Royal Art Institute, Stockholm · Mette Kit Jensen, visual artist (DK) · Dominique Hurth, visual artist (FR/UK/G) · Steen Nepper Larsen, IUP/AU (DK)
Period25 Oct 2016
Held atAarhus School of Architecture