Unlocking Learning Spaces: An examination of the interplay between the design of learning spaces and pedagogical practices

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandling

301 Downloads (Pure)

Abstrakt

Denne Ph.d.-afhandling adresserer udfordringerne ved at designe nye læringsrum, hvor det rumlige design og pædagogisk praksis stemmer overens. Udgangspunktet for afhandlingen er den antagelse at forholdet mellem et læringsrumsdesign og pædagogisk praksis er et konstant og dynamisk samspil, hvor begge dele indbyrdes påvirker hinanden. Denne forståelse af rum-praksis forholdet bygger på samtidig forskning i læringsmiljøer med et relationelt perspektiv og er inspireret af aktør-netværksteori (ANT).
Afhandlingens særlige bidrag til forskningsfeltet er, at den undersøger og diskuterer samspillet mellem læringsrumsdesign og pædagogisk praksis med specifikt fokus på designprocessen. Omdrejningspunktet er her betydningen og potentialet af at bruge participatoriske designprocesser og metoder til at påvirke forholdet mellem rum og praksis – både før, under og efter design og implementering af et ny læringsrum. Selv om afhandlingen konkret beskæftiger sig med samtidig forskning og praksis i design af læringsmiljøer for børn og unge i folkeskolen, er indsigterne let generaliserbare og har således også relevans for andre læringsmiljøer på f.eks. biblioteker og universiteter.
I tre praksis-baserede designeksperimenter udforskes og analyseres bruger-inddragende designprocesser og redskabers potentiale som metode til at afstemme samspillet mellem læringsrumsdesign og pædagogisk praksis. Hvert designeksperimenterne afprøver en ’designerlig’ måde at påvirke samspillet mellem læringsrumsdesign og pædagogisk praksis ved at fokusere på henholdsvis designprocessen, designredskaber og designet (prototyper). Den metodologiske tilgang i disse eksperimenter bygger på constructive design research og bruger en programmatisk tilgang, hvor designeksperimenterne er projektets kerne.
OriginalsprogEngelsk
Antal sider280
StatusUdgivet - 17 dec. 2019

Emneord

  • Læringsrum
  • Skolebyggeri
  • Brugerprocesser
  • Co-design
  • Participatory Design
  • Constructive Design Research
  • Actor Network Theory
  • Programmatic Design Research

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater