Photographic Design Anthropology: Becoming through diffractive image-making and entangled visions in a Copenhagen immigrant youth context

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandling

Abstrakt

Ph.d. afhandlingen Photographic Design Anthropology: Becoming Through Diffractive Image -making and Entangle d Visions In a Copenhagen Immigrant Youth Context omhandler en specifik sammenfiltring af fotografi, design (research), deltagelse, skilled visions , undersøgelser af identitet, samt feministisk teknovidenskab Feltengagementet udfolder sig blandt en gruppe unge immigrantpiger i København. Her undersøges identitetsdannelse igennem billeder via en række designerlige og fotografiske program - eksperimenter. Disse fotografiske program -eksperimenter eksemplificerer en designerlig tilgang til at tænke om og med foto grafi (igennem samtidig skabelse af fotografi). Pigerne mødes og forstås som duelige og responseable co -researchers med kompetente visuelle færdigheder. De deltagende piger og jeg har i projektet produceret fotografi mens der trækkes på fotografiet/fotografering som en kilde til feedback i en performativ cirkularitet, hvor metode og materialitet konstitueres gensidigt. Afhandlingen eksemplificerer desuden en diffraktiv læsning af specifikke anvendelser og forståelser af fotografi indenfor felterne design (-praksis og - forskning), samfundsvidenskab og feministisk teknovidenskab med henblik på at identificere forskelle, der kan understøtte hvorledes de respektive felter kærer sig om, samt forholder sig til fotografisk praksis i forbindelse med feltengagemente r. Dette bruges med henblik på at stille forslag til en fotografisk designantropologi. Diffraktion bruges som en guidende metafor til at udfordre kategorisering og dikotomier, så som os/dem, forsker/subjekt, billede/krop. Gennem en diffraktiv metodologi, h vor fænomener læses igennem hinanden, undersøger projektet måder at se på, poetiske potentialer, samt synliggørelse af processer igennem billeder, som modpol til objektivering, i forbindelse med det specifikke feltengagement. Overordnet tilfører projektet en response -able og diffraktiv fotografisk praksis til det designantropologiske repertoire, og stiller dermed forslag om en specifik fotografisk designantropologi.
OriginalsprogEngelsk
ForlagDet Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Antal sider313
ISBN (Trykt)978-87-7830-986-0
StatusUdgivet - 2018

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater