Missing Link - når vandene mødes i byen: Metodehæfte - pilotudgave vs. 1.0

Katrina Marstrand Wiberg, Sissel Sønderskov Rasmussen (Andet), Simone Stellö Stelsø Lauridsen (Andet)

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportRapportFormidling

2 Downloads (Pure)

Abstrakt

Klimaændringer betyder i Danmark mere vand i form af havstigning, grundvandsstigning og nedbør. Idet vores byer oftest er placeret ved åer, fjorde og kyster betyder det, at disse områder også vil opleve mere vand fra baglandet. Vand
der skal håndteres for ikke at give oversvømmelser. Selv samme vand kan samtidig have betydning i perioder med tørke.
Klimaændringer skaber et akut behov for at mitigere den globale opvarmning ved mindre CO2 udledning. Samtidig vokser behovet for at tilpasse det byggede miljø til øgede vandmængder. Dette kræver nye praksisser på mange niveauer, herunder i byudviklingen og planlægningen.
Missing Link - når vandene mødes i byen tager afsæt i brugen af de ressourcer, processer og praksisser vi allerede har, så bæredygtigt som muligt. Projektets formål har været metodeudvikling indenfor klimatilpasning, der kan integreres i
den eksisterende planlægning og byudvikling på tværs af skala, planniveauer, sektorer og interessenter. En grundpræmis har været fokus på muligheder for synergieffekter; positive, afledte effekter (merværdier), der relaterer sig til FN’s
bæredygtighedsmål.
Metoden er en version 1.0 og tager afsæt i to koncepter:
• Vandets Byatlas
- for at synliggøre vandet, landskabet og byen
sammen
• Oplandskvarter
- et potentielt sammenbindende led i planlægningen
med afsæt i vandoplande og det byggede
miljø anskuet som kvarterer.

Oplandskvarter er en stedsspecifik tilgang, hvor lokale kvaliteter kan integreres som et grundelement i klimatilpasningen. Oplandskvarter er en strategi, der er tiltænkt at kunne binde enkeltprojekter sammen med andre projekter på en
større skala og derved opnå synergieffekter mellem projekter og områder. Herunder ikke mindst synergieffekterne ved at arbejde med landskabet og vandet i en Design With Nature tilgang. Dette kalder vi Vandstrategisk Byudvikling.

For at operationalisere en vandstrategisk byudvikling, der inviterer en bred vifte af aktørerer ind, har projektet udviklet et Antennediagram som oversigtligt, dialogisk redskab- til at markere og samle stedsspecifikke viden. Eksempelvis kommende omdannelser, afstrømning, befæstelsesgrad og lokale stedsbundne kvaliteter.
Antennediagrammet fungerer som en samlende model for et Oplandskvarter med afsæt i lokale potentialer der er gjort overskueligt - også for interessenter der ikke nødvendigvis sidder med vandteknisk viden. Antennediagrammet danner sammen med step-by-step tilgangen mulighed for at skabe overblik over kommende planer for renovering af veje, byområder, sociale indsatser, funktionsændringer, særligt vigtige åbne områder, tidligere vådområder som derved kan sættes
i spil sammen.
Den første version af metoderne er baseret på casestudier i hhv. Fredericia og Odense med samarbejdspartnere fra kommune og forsyning. Samarbejde på tværs af interessenter, fagligheder, sektorer og ansvarsområder er kardinalt i klimatilpasningen. Derfor er metoderne helt grundlæggende baseret på dette.
OriginalsprogDansk
Antal sider66
StatusUdgivet - 2 mar. 2022

Emneord

 • klimatilpasning
 • transformation
 • Urbane Landskaber
 • byudvikling
 • landskabsarkitektur
 • landskabsstrategi
 • vand
 • klimaændringer
 • bæredygtighed
 • Research by Design

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

 • Nej

Citationsformater