Mellem konformitet og frisættelse: overskridelser af det offentlige rum og dets ide

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstrakt

Artiklen beskæftiger sig med den urbane offentlighed og de rum, den knytter sig til i samtidens byer. Der tages udgangspunkt i den primært samfundsteoretiske kritik af privatiseringen af det offentlige rum og den ensretning og homogenisering af byernes sociale liv, som privatiseringen antages at have medført. Med afsæt i en karakteristik af kritikken og dens grundlag i abstrakte og universelle moderne idealer om et transparent, offentligt rum diskuteres forbrugersamfundets kollektive rum og det sociale liv, der knytter sig til det. Denne teoretiske diskussion af den historiske udvikling af ‘det postmoderne urbane rum’ og den nye urbane offentlighed støtter sig til forskellige konkrete eksempler på kollektive rum i Los Angeles og Danmark. Artiklen argumenterer på baggrund heraf for et nutidigt offentlighedsbegreb, der baseres på en praksis-forståelse, som overskrider ’rene’ idéer om distinktionen offentligt/privat. En sådan revideret opfattelse synes nødvendig for at kunne se og udnytte de politiske potentialer, som forbrugersamfundets kollektive urbane rum indeholder.
OriginalsprogDansk
TidsskriftDistinktion
Udgave nummer4
Sider (fra-til)77-92
Antal sider16
StatusUdgivet - 2002

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater