A Vision for KADK:LAB

Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group

Bidragets oversatte titel: KADL:LAB Vision Rapport

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportRapportFormidling

26 Downloads (Pure)

Resumé

Dansk sammendrag af rapporten

Formålet med KADK: LAB er at etablere en fælles identitet på tværs af eksisterende værksteder/laboratorier, samt at sikre at disse repræsenterer state-of-the-art i forhold til ekspertise og faciliteter med særlig fokus på højteknologi.
Ambitionen med KADK:LAB er at skabe mere værdi inden for det nære KADK-fællesskab (på tværs af de tre skoler), samt i relationen med eksterne partnere.

KADK: LAB vil generere værdi ved at:
●Styrke den akademiske relevans inden for den håndværksmæssige og materiale fokuserede analytiske praksis.
●Skærpe ideen om at værksteder og laboratorier er miljøer til kritisk refleksion, der understøtter ‘thinking through doing’.
●Anspore til innovation og vidensproduktion inden for værksteds- og laboratoriebaseret praksis
●Forholde sig kritisk og aktivt til nye tendenser og kulturer inden for værksteds- og laboratoriebaseret praksis, samt relevante politiske dagsordener.
●Stimulere synergien mellem værksteds- og laboratoriemiljøer

Den værdi, som KADK: LAB genererer, vil blive anvendt til at opnå en tredelt vision, der er målrettet mod at:
●fremme Forsknings/KUV og undervisnings aktiviteter
●udvikle innovation inden for værksteds/laboratoriepraksis
●opbygge strategiske partnerskaber inden for og uden for KADK

Visionen og anbefalingerne i rapporten er udviklet gennem en hørings- og udviklingsproces, der har involveret:
●Fire tidligere rapporter
●Interviews med medlemmer af KADK:LAB’s arbejdsgruppe
●6 workshops med KADK:LAB’s arbejdsgruppe
●3 workshops med repræsentanter fra hver skole
●1 workshop med studenter repræsentanter fra de tre skoler.
●Besøg til relevante eksterne akademiske og industrielle miljøer
●1 præsentation til KADK’s styregruppe
●1 præsentation til KADK-rektoratet og skolelederne
●Hyppige møder mellem projektlederen (Mathilde Aggebo) og 'KADK: LAB skrivegruppen'.

Rapporten præsenterer også en række anbefalinger til strategier, der sigter mod at realisere visionens mål, samt fremme en kultur der søger synergi på tværs af discipliner og miljøer, og som kan reagere aktivt og kritisk over for nye samfundstendenser og politiske dagsordener. Disse strategier er organiseret inden for seks hovedområder:
1. Grænsefladen mod Research / KUV
2. Grænsefladen mod undervisning
3. Rum
4. Organisation
5. Identitet
6. Budget og finansiering

Et antal strategier bygger på og gentager anbefalinger fra tidligere relaterede rapporter. Disse er suppleret med strategier, der retter sig mod unikke muligheder, der er fremkommet i forbindelse med udviklingen af visionen for KADK: LAB.

I alt præsenterer rapporten mere end 35 strategier. Nedenfor fremhæver vi otte af de mest fremtrædende:

●udvidelse af fysiske rum, der indeholder fleksible mock-up områder
●nøgle aftaler med det formål at kunne styre udviklingen af KADK:LAB i tråd med visionen
●facilitere og værtskaber for tværfaglige pilot forskningsprojekter
●styring af "åben" adgang til alle faciliteter gennem valgfrie kurser
●Fremme ekstern rådgivning til industri / praksis
●korte faglige efteruddannelseskurser inden for højteknologisk praksis
●løbende faglig udvikling af værksteds- / laboratoriepersonale
●etablering af en tværfaglig kandidatuddannelse med et højteknologisk fokus

Gennem konkrete scenarier viser rapporten også, hvordan flere strategier med fordel kan gennemføres på samme tid og understøtte visionens mål.
Vi præsenterer fire eksempler på sådanne scenarier:

1. 'Opblødning af grænser'
2. ’Residency’
3. "Tværfaglig uddannelse"
4. 'Udvidet netværk'
OriginalsprogEngelsk
Udgivelses stedKøbenhavn
ForlagThe Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Antal sider110
Rekvirerende organisationKunstakademiets Arkitektskole
StatusUdgivet - 10 mar. 2018

Emneord

  • KADL:LAB Vision Report

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citer dette

Hansen, F. T., & Ayres, P. (2018). A Vision for KADK:LAB: Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group. København: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation.
Hansen, Flemming Tvede ; Ayres, Phil. / A Vision for KADK:LAB : Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group. København : The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, 2018. 110 s.
@book{0c2ef838532b4468b241e563b8261f75,
title = "A Vision for KADK:LAB: Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group",
abstract = "Summary of Report The purpose of KADK:LAB is to establish a common identity across existing workshops/labs and ensure they represent the state-of-the-art in expertise and facilities, with a particular focus on high-technology. The ambition of KADK:LAB is to generate value within the immediate KADK community (across the three schools) and with external partners. KADK:LAB will generate value by: ●strengthening the academic relevance of making and materially focused analytical practices●sharpening the idea that workshops and labs are spaces of critical reflection supporting ‘thinking through doing’●spurring innovation and knowledge creation within workshop and lab based practices●critically responding to emerging trends and cultures within workshop/lab practices, and relevant policy level agendas.●stimulating synergies between workshops and lab environmentsThe value that KADK:LAB generates will be applied to achieving a three-fold vision that targets: ●advancing Research/KUV and Teaching activities●nurturing innovation of workshop/lab practices ●building strategic partnerships within and beyond KADKThe vision and recommendations presented in this report have been developed through a consultation and development process involving: ●Reference to four prior reports●Interviews with members of the KADK:LAB Working Group●6 workshops with the KADK:LAB Working Group●3 workshops with staff representatives of each school●1 workshop with student representatives from the three schools.●Visits to relevant external academic and industry facilities●1 presentation to the KADK Board●1 presentation to the KADK Rectorate and Heads of Schools●Frequent meetings between the Project Leader (Mathilde Aggebo) and the ‘KADK:LAB writing group’.The report also presents recommended strategies aimed at achieving the ambitions of the vision, and fostering a culture that promotes synergies across disciplines and environments, and that can critically respond to emerging societal trends and policy agendas. These strategies are organised by six key areas:1.Interface with Research/KUV2.Interface with Teaching3.Space 4.Organisation5.Identity6.Budget and Funding A number of the strategies reiterate recommendations made by previously commissioned reports. These are supplemented with strategies that target unique opportunities afforded by the prospect of KADK:LAB.In total, the report presents over 35 strategies. We highlight eight of the most prominent ones below: ●expansion of physical spaces to include flexible mock-up areas ●key appointments to steer KADK:LAB in line with the vision●brokering and hosting cross-disciplinary pilot research projects ●managing ‘open’ access to all facilities through ‘elective’ courses●fostering external consultancy to industry/practice●offering Post-professional short courses in high-technology practices●continued professional development for workshop/lab staff●establishing a trans-disciplinary, high-technology focused, Master’s level education The report also demonstrates how multiple strategies can be intersected through tangible scenarios that support the aims of the vision. We present four example scenarios:1.‘softening boundaries’2.‘residency’3.‘trans-disciplinary education’4.‘extended network’",
keywords = "KADL:LAB Vision Report",
author = "Hansen, {Flemming Tvede} and Phil Ayres",
year = "2018",
month = "3",
day = "10",
language = "English",
publisher = "The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation",

}

Hansen, FT & Ayres, P 2018, A Vision for KADK:LAB: Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group. The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, København.

A Vision for KADK:LAB : Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group. / Hansen, Flemming Tvede; Ayres, Phil.

København : The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, 2018. 110 s.

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportRapportFormidling

TY - RPRT

T1 - A Vision for KADK:LAB

T2 - Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group

AU - Hansen, Flemming Tvede

AU - Ayres, Phil

PY - 2018/3/10

Y1 - 2018/3/10

N2 - Summary of Report The purpose of KADK:LAB is to establish a common identity across existing workshops/labs and ensure they represent the state-of-the-art in expertise and facilities, with a particular focus on high-technology. The ambition of KADK:LAB is to generate value within the immediate KADK community (across the three schools) and with external partners. KADK:LAB will generate value by: ●strengthening the academic relevance of making and materially focused analytical practices●sharpening the idea that workshops and labs are spaces of critical reflection supporting ‘thinking through doing’●spurring innovation and knowledge creation within workshop and lab based practices●critically responding to emerging trends and cultures within workshop/lab practices, and relevant policy level agendas.●stimulating synergies between workshops and lab environmentsThe value that KADK:LAB generates will be applied to achieving a three-fold vision that targets: ●advancing Research/KUV and Teaching activities●nurturing innovation of workshop/lab practices ●building strategic partnerships within and beyond KADKThe vision and recommendations presented in this report have been developed through a consultation and development process involving: ●Reference to four prior reports●Interviews with members of the KADK:LAB Working Group●6 workshops with the KADK:LAB Working Group●3 workshops with staff representatives of each school●1 workshop with student representatives from the three schools.●Visits to relevant external academic and industry facilities●1 presentation to the KADK Board●1 presentation to the KADK Rectorate and Heads of Schools●Frequent meetings between the Project Leader (Mathilde Aggebo) and the ‘KADK:LAB writing group’.The report also presents recommended strategies aimed at achieving the ambitions of the vision, and fostering a culture that promotes synergies across disciplines and environments, and that can critically respond to emerging societal trends and policy agendas. These strategies are organised by six key areas:1.Interface with Research/KUV2.Interface with Teaching3.Space 4.Organisation5.Identity6.Budget and Funding A number of the strategies reiterate recommendations made by previously commissioned reports. These are supplemented with strategies that target unique opportunities afforded by the prospect of KADK:LAB.In total, the report presents over 35 strategies. We highlight eight of the most prominent ones below: ●expansion of physical spaces to include flexible mock-up areas ●key appointments to steer KADK:LAB in line with the vision●brokering and hosting cross-disciplinary pilot research projects ●managing ‘open’ access to all facilities through ‘elective’ courses●fostering external consultancy to industry/practice●offering Post-professional short courses in high-technology practices●continued professional development for workshop/lab staff●establishing a trans-disciplinary, high-technology focused, Master’s level education The report also demonstrates how multiple strategies can be intersected through tangible scenarios that support the aims of the vision. We present four example scenarios:1.‘softening boundaries’2.‘residency’3.‘trans-disciplinary education’4.‘extended network’

AB - Summary of Report The purpose of KADK:LAB is to establish a common identity across existing workshops/labs and ensure they represent the state-of-the-art in expertise and facilities, with a particular focus on high-technology. The ambition of KADK:LAB is to generate value within the immediate KADK community (across the three schools) and with external partners. KADK:LAB will generate value by: ●strengthening the academic relevance of making and materially focused analytical practices●sharpening the idea that workshops and labs are spaces of critical reflection supporting ‘thinking through doing’●spurring innovation and knowledge creation within workshop and lab based practices●critically responding to emerging trends and cultures within workshop/lab practices, and relevant policy level agendas.●stimulating synergies between workshops and lab environmentsThe value that KADK:LAB generates will be applied to achieving a three-fold vision that targets: ●advancing Research/KUV and Teaching activities●nurturing innovation of workshop/lab practices ●building strategic partnerships within and beyond KADKThe vision and recommendations presented in this report have been developed through a consultation and development process involving: ●Reference to four prior reports●Interviews with members of the KADK:LAB Working Group●6 workshops with the KADK:LAB Working Group●3 workshops with staff representatives of each school●1 workshop with student representatives from the three schools.●Visits to relevant external academic and industry facilities●1 presentation to the KADK Board●1 presentation to the KADK Rectorate and Heads of Schools●Frequent meetings between the Project Leader (Mathilde Aggebo) and the ‘KADK:LAB writing group’.The report also presents recommended strategies aimed at achieving the ambitions of the vision, and fostering a culture that promotes synergies across disciplines and environments, and that can critically respond to emerging societal trends and policy agendas. These strategies are organised by six key areas:1.Interface with Research/KUV2.Interface with Teaching3.Space 4.Organisation5.Identity6.Budget and Funding A number of the strategies reiterate recommendations made by previously commissioned reports. These are supplemented with strategies that target unique opportunities afforded by the prospect of KADK:LAB.In total, the report presents over 35 strategies. We highlight eight of the most prominent ones below: ●expansion of physical spaces to include flexible mock-up areas ●key appointments to steer KADK:LAB in line with the vision●brokering and hosting cross-disciplinary pilot research projects ●managing ‘open’ access to all facilities through ‘elective’ courses●fostering external consultancy to industry/practice●offering Post-professional short courses in high-technology practices●continued professional development for workshop/lab staff●establishing a trans-disciplinary, high-technology focused, Master’s level education The report also demonstrates how multiple strategies can be intersected through tangible scenarios that support the aims of the vision. We present four example scenarios:1.‘softening boundaries’2.‘residency’3.‘trans-disciplinary education’4.‘extended network’

KW - KADL:LAB Vision Report

M3 - Report

BT - A Vision for KADK:LAB

PB - The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation

CY - København

ER -

Hansen FT, Ayres P. A Vision for KADK:LAB: Strategic Development Project KADK: LAB, Recommendations from the working group. København: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, 2018. 110 s.