Homing Interactions: -Tactics and Concepts for Highly Mobile People

Bidragets oversatte titel: Hjemlighedsinteraktioner: - Taktikker og koncepter i den mobile tidsalder

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandlingForskning

1150 Downloads (Pure)

Abstrakt

Denne afhandling introducerer taksonomien for hjemlighedsinteraktioner, der kan anvendes som redskab til at designe interaktive teknologier i den mobile tidsalder. Det er afhandlingens mål at undersøge, hvordan vi kan designe interaktive produkter og tjenester, der hjælper til at opnå en følelse af hjemlighed, når man befinder sig udenfor det primære hjem.

Stigende mobilitet har ført til nye måder at etablere en følelse af hjemlighed udenfor hjemmet. Denne afhandling bringer en forståelse af de nye præmisser, som stigende mobilitet medfører, og eksemplificerer måder, hvorpå disse behov kan imødekommes gennem en designmæssig tilgang til området.

Denne afhandling bringer en liste over hjemlighedskarakteristikaene, der er identificeret gennem litteraturstudier af beslægtede forskningsfelter om hjemlighed. Der kobles til forskningstraditionen indenfor etnografi, med hovedvægt på Ida Winthers arbejde (Winther, 2006) som peger mod, at hjemlighed ikke er afhængig af den traditionelle opfattelse af hjem som et hus, men kan opnås forskellige steder gennem en aktivitet, nemlig at ’hjemme den’ eller gennem ’hjemning’. Forskning fra HCI-feltet skaber et grundlag til at forstå kompleksiteten af hjemlighed, og der gøres opmærksom på potentialet i at undersøge specifikke praksisser med hjemmet som genstandsfelt.

Denne afhandling er et eksempel på konstruktiv forskning ("Constructive Research" introduced in Koskinen, Zimmerman, Binder, Redström, & Wensveen, 2011), hvor etnografiske studier og kvalitative interviews i hjem har informeret designprocessen og skabelsen af fysiske prototyper, der efterfølgende er blevet evalueret. Ny viden og nye indsigter om hjemlighedsinteraktioner er skabt i samspil mellem de empiriske studier og designeksperimenterne.

Resultaterne fra de empiriske studier har ført til identifikation af syv taktikker, som folk benytter for at opnå en hjemlighedsfølelse. Disse taktikker er sidenhen omsat til taksonomien for hjemlighedsinteraktioner, der understøttes af design overvejelser der adresserer etableringen af en hjemlighedsfølelse. Hjemlighedsinteraktionerne består af:

“Territorializing” er en måde, hvorpå man indtager mere/nyt territorium
“Bubbling” er at holde omgivelserne ude
“Artifacting” er hjemning gennem artefakter
“Connecting” er at holde kontakt over afstand
“Differentiating” er at kontekstualisere hjemlighedsfølelsen
” Doubling” er at duplikere ting mellem flere steder
“Rhythming”er kontinuitet ud over fysisk tilstedeværelse

”Connecting” er anvendt som eksempel på udførelse af designeksperimenter på baggrund af taksonomien. Disse leder til en udfoldelse af ”connecting” interaktionen gennem en række prototyper.

Hovedbidraget findes i taksonomien for hjemlighedsinteraktioner. Denne bygger på en forståelse af mobilitet i relation til design, der er behandler de etnografiske data og hjemlighedskarakteristikaene. Ligeledes er der et bidrag i mangfoldigheden af ”Connecting interaction” eksperimenterne, samt i at studere velhavende med høj rejseaktivitet som inspiration for design.

Afslutningsvis peger denne afhandling mod potentialet i at udvikle informationsteknologier, der understøtter hjemlighedsinteraktioner rettet mod folk som lever en meget mobil livsstil.
OriginalsprogEngelsk
Antal sider192
StatusUdgivet - sep. 2012

Emneord

  • Hjemlighed
  • Mobilitet
  • Design
  • Etnografi
  • Constructive Research

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater