Genbyggestudier

Anne Beim (Redaktør), Peter Sørensen (Redaktør), Line Kjær Frederiksen (Redaktør)

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportBogFormidling

Abstrakt

Hvordan kan vi som arkitekter bidrage til at afhjælpe de negative effekter ved de miljømæssige udviklingstendenser der sker globalt og – hvordan kan vi bruge denne omstændighed, som afsæt for at udvikle robuste arkitektoniske løsninger, der er tænkt ud fra en helhedsforståelse, hvor hele bygningens levetid indgår som en designparameter? Det er spørgsmål som peger på arkitektoniske opgaver af stor vigtighed og som vi har valgt at se nærmere på i vidensmiljøerne på tværs af CINARK – Center for industriel Arkitektur og kandidatstudiet; SET – Settlement, Ecology & Tectonics.Denne publikation samler et stort og sammensat materiale som skildrer en række arkitektoniske bydelstudier og bygningsanalyser, der er foretaget under den tematiske overskrift; Stofskifte og Genbygningsstrategier. Publikationen indeholder overvejende projektmateriale; heriblandt interviews med nedrivningsfirmaer, projektforslag, bydels-analyser, som er genereret af studerende ved kandidatstudiet, SET- Settlement, Ecology & Tectonic, Kunstakademiets Arkitektskole i studieåret 2014/15. Derudover, indgår mindre uddrag af relaterede forskningsarbejder fra PhD-studerende og forskere i CINARK, ligesom som der references til generelle teorier inden for emnet. Publikationen er tænkt som et første bud på at samle og diskutere stofskifte, genanvendelse og ’gen-bygning’ ud fra et arkitektonisk perspektiv. Den består i en groft redigeret dokumentation af et rigt baggrundsmateriale og de forskellige aktiviteter der har været del af de planlagte studier. Således er publikation og selve studiematerialet ikke ’detailredigeret’ med henblik på, at tilvejebringe en udtømmende beskrivelse af genstandsfeltet. Snarere ønsker vi med denne mere ’collageagtige beskrivelse’, at vise hvor sammensatte, komplekse, men også arkitektonisk righoldige de forskellige problemstillinger har vist sig at være når de studeres i en konkret kontekst bestående i udvalgte byområder og bygninger.FokusSom udgangspunkt for de forskellige indledende undersøgelser og de efterfølgende arkitektoniske studier har vi defineret ’byen’ og ’bygningen’ som levende organismer, der løbende optager og afgiver materialer og ressourcer. Udfordringen er her at se på den enkelte bygnings stofskifte ud fra et økologisk perspektiv og sikre opretholdelsen af naturens økosystemer gennem en nytænkning af måden vi forvalter og genanvender materialer på indenfor byggeriet. Det kræver en bred forståelse af begrebet økologi, som rækker udover naturvidenskaben og som ser på koblingen mellem kultur og natur – mellem mennesket og dets omgivelser. Som et led i de indledende studier blev der opbygget en fælles vidensbank for det udvalgte tema. Her blev centrale problemstillinger indenfor feltet præsenteret via en seminarrække med inviterede udefrakommende forelæsere, hvor emner der relaterede til de konkrete studier efterfølgende blev diskuteret. Samtidig blev udvalgte steder i København kortlagt ud fra de genanvendelsespotentialer, som den eksisterende bygningsmasse i området måtte rumme. I de indledende studier indgik desuden analyser og en re-kuratering af udvalgte bygningsdele, som var tema for den centrale udstilling ”Elementals” der var del af Arkitekturbiennalen i Venedig 2014 med overskriften; “Fundamentals”. Udstillingen der var tilrettelagt af Rem Koolhaas fokuserede på bygningsdele som; gulvet, væggen, loftet, taget, døren, vinduet, facaden, balkonen, korridoren, ildstedet, toilettet, trappen, rulletrappen, elevatoren og rampen. De var beskrevet som ’fundamentale’ elementer i arkitekturen og rekonstrueret ud fra en righoldig global historiefortælling som tilsammen viste både forhistoriske, historiske, nutidige og fremtidige udgaver af elementerne. Udstillingen tilbød et særdeles godt baggrundsmateriale og dannede en præcis ramme for de efterfølgende undersøgelser og analyser.MålgruppeIndholdet henvender sig først og fremmest til uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljøer der arbejder med konkrete problemstillinger i forbindelse med genanvendelse i byggeriet. Ligeledes kan byggeriets professionelle praktiserende, herunder arkitektvirksomheder, ingeniørrådgivere, entreprenører også drage nytte af både materiale- og bygningsanalyser, såvel som finde inspiration i de realistiske ideer der forslås i de præsenterede projekter. Sidst men ikke mindst, er det ønsket at også private og offentlige bygherrer vil have glæde af at dykke ned i materialet, da der udpeges og redegøres for nye økonomiske incitamenter for vores fremtidige byggeri og her ligger måske kimen til nye måder at efterspørge kvalitet og andre typer af værdi i byggeriet.LæsevejledningPublikationen kan læses på flere niveauer – enten kronologisk hvilket i store træk viser hvordan studierne er bygget op og indbyrdes hænger sammen – eller tematisk på tværs af de forskellige afsnit, der fokusere på specifikke emner så som; byens stofskifte, byggeskik, genanvendelse, nedrivning og recirkulation, materialer, genbyggeskik med videre. Vi håber at materiale og tekster både i uddrag og som samlet hele kan inspirere til nye måder at anskue problematikker det knytter sig til byer og bygningers stofskifte.Næste skridtMed ’Studier i genbygning’ ønsker vi at bidrage med viden til et felt som i den grad kalder på arkitekters kompetencer og faglige engagement. Vi ser et klart behov for at skabe et mere velbelyst grundlag for formulering af flere typer af studier og forskningsemner indenfor genanvendelse og ’genbygningsstrategier’, som har afsæt i et arkitektonisk helhedssyn. Af den grund betragter vi nærværende publikation og det bagvedliggende arbejde, som et første skridt på vejen i forhold til formulering af et større projekt som vi kalder; Genbyggebogen. Med Genbyggebogen er det ønsket at folde emnefeltet, dets teorier og praksisformer yderligere ud så bogen kan få status som et vigtigt opslagsværk og indgå i undervisning ved arkitektskolerne og de højere uddannelser med relation til byggeri.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagKunstakademiets Arkitektskole, Institut 1
Udgave1.
Antal sider206
ISBN (Trykt)978-87-7830-385-1
StatusUdgivet - 1 dec. 2015

Emneord

  • Genbrug
  • Livscyklus
  • Genanvendelse
  • Tektonik
  • byggekultur
  • Byggematerialer
  • byggematerialer; konstruktion; ydervægge; vægge; miljøvurderinger; facader

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater