Dwellscape: The Contemporary Dwelling Interior as a Domestic Landscape

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandling

498 Downloads (Pure)

Abstrakt

Denne ph.d.-afhandling er et bidrag til en arkitektonisk diskurs for rumlig organisering af den moderne bolig. Boligen spiller en væsentlig rolle som ramme for dagligdagen og i udformningen af vores sociale relationer. Til trods for dette baseres nuværende arkitektonisk praksis overvejende
på funktionalistiske logikker, som implementeres via standarder, byggelovgivning og designprincipper. Det er afhandlingens tese, at der eksisterer et misforhold i udformningen af planer og rumlig organisering af
den moderne bolig som følge af en ukritisk anvendelse af funktionalistiske planløsningsprincipper, der bevirker en deterministisk udformning baseret på en abstrakt opdeling af boligens levede virkelighed i funktion, bruger og Kartesiansk “rum”.

Afhandlingen tager afsæt i følgende forskningsspørgsmål: Hvordan kan arkitekten rekonceptualisere planen for den moderne bolig som reaktion på det nuværende misforhold i boligens rumlige organisering? ”Research by design”-metoden udgør den systematiske struktur for undersøgelsen af ovenstående forskningsspørgsmål. Herudover, vil afhandlingen benytte en “dualistisk bevægelse” mellem retrospektiv analyse af casestudier og formativ teori, som omfatter traditionel rumlig praksis i Japan, den pittoreske bevægelse og post-funktionalistiske principper, som sammenfattes i tre designundersøgelser. Undersøgelserne udarbejdes via “epistemiske objekter”, og udformes som fysiske modeller, der underkastes en kvalitativ analyse. Dette muliggør et udtræk af modellernes implicitte viden, der sideløbende vil informere den retrospektive forskning. Forskningsprojektets opnåede viden formidles igennem en skriftlig monografi, som ledsages af de “epistemiske objekter”.

Gennem en rekonceptualisering af boligens plan som et “domisticeret landskab” fremsættes “Dwellscape” som en produktiv strategi for rumlig organisering. “Dwellscape” defineres som et domesticeret, landskabeligt
forløb bestående af relationelle felt-konfigurationer af klare arkitektoniske elementer og “steder”, der dels fordrer bestemte aktiviteter og dels formår at tegne interstitielle og ambivalente rum, til fri fortolkning og appropriering efter beboerens varierende behov. Forskningsprojektet formulerer de tre centrale bestanddele for “Dwellscapes”, som omfatter en tilgang til rumlig organisering baseret på relationelle “felt-konfigurationer”, vigtigheden af overgange, tærskler og “placemaking” og endelig, et øget fokus på beboerens muligheder for appropriering og tilpasning.

Afhandlingens hypotese omhandler anvendelsen af “Dwellscape” princippet, som en formativ tilgang til den rumlige organisering af boligens plan som en aktiv udfordring af de nuværende, funktionalistiske planløsningsprincipper. Henover projektforløbet repræsenterer “research by design” -undersøgelserne den fysiske manifestation af “Dwellscape” princippet. Derudover fostres begrebet “den pittoreske plan” gennem anvendelsen af den fysiske model som et konstruktivt kontrapunkt til den planimetriske, rumlige organisering. Det tilsigtes, at forskningsprojektets fund vil udgøre et væsentligt bidrag til en kritisk diskurs på boligens plan og rumlige organisering.
OriginalsprogEngelsk
ForlagThe Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Antal sider326
StatusUdgivet - 2019

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater