Design as Everyday Theatre: Towards a performative praxis of social design

Bidragets oversatte titel: Design som Hverdagsteater: En performativ praksis for socialt design

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandling

276 Downloads (Pure)

Abstrakt

Designdiscipliner er under udvikling fra design af objekter til design af interventioner af service-relationer og fællesskaber. Mange designere, der før designede for industriel produktion, engagerer sig nu i samproduktion af offentlige- og private partnerskaber for at understøtte komplekse sociale processer, der engagerer både borgere såvel som offentlige og private partnere. Ved brugerdreven innovation af velfærdsteknologi findes der ikke længere én brugergruppe og ikke længere én brugskontekst. Relationen mellem design og brug– produktion og forbrug– distribueres konstant i feedback loops, der overskrider tidligere designtraditioners fokus på lineære strømme gennem tid, sted og sociale relationer. Nutidens designforskning diskuterer ikke længere “design til den virkelige verden”, men snarere “design for pluriverset”, når“alle designer”. Kort sagt: designere designer ikke længere kun forog medbrugere, men også i relationer af partnerskaber. Designlitteraturen yder ikke meget støtte for professionelle designere, der designer og navigerer i foranderlige, relationelle og sociale landskaber. Denne afhandling bidrager med et performativt blik på en social praksis, når designere navigerer i komplekse former for deltagelse. Afhandlingen beskriver udviklingen mod det 21. århundredes nye designroller og -praksisser, der beskæftiger sig med co-design og samproduktion af offentlig-private partnerskaber for velfærdsinnovation der ønsker at transformere samfundsudfordringer.

De empiriske undersøgelser af de situerede og kontekstuelle designroller udspringer af forfatterens engagement gennem tre brugerdrevne innovationsprojekter af offentlig-private partnerskaber for design af borgernære velfærdsydelser, der er relateret til forskellige aspekter af samskabelse og udvikling af velfærdsinnovation i en dansk kontekst. Forskningsbidraget positionerer sig indenfor felterne Co-Design og Participatory Design, men i afhandlingen introduceres teoretiske perspektiver fra Performance Studies. Ved etnografiske beskrivelser af co-designengagementer argumenters der med afhandlingen for tre forskellige former for performativ deltagelse, beskrevet som rehearsing, performing og reenacting. Indenfor disse performative samarbejdsformer, engagerer både borgere, embedsmænd, private og NGO-partnere sig som hverdagensdesignere, der designer og transformerer velfærdsrelationer og praksisser. Hverdagsdesignere inviteres først og fremmest for at samproducere et liminoidt og refleksivt rum forrehearsing (atøve sig); for at afprøve og undersøge eksisterende og ændrede hverdagspraksisser. Derefter følger et modus afperforming(at opføre); der lader partnere udforske relationer, ved at opleve de transformerede hverdagspraksisser i d en reelle og specifikke kontekst. Den tredje modus beskrives som reenacting (at genopføre), som omhandler et (gen)forhandlingsrum for de eksisterende relationer ved at de- og rekonstruere praksisser blandt relationer af partnere, der samskaber et hverdagsteater.

De tre relationelle co-design modi beskrives yderligere gennem enworld-making praksis for atdesignere k annavigere gennem forskellige roller; såsom trickstering, wayfaring og bartering af relationer af livsverdener ved transitioner af sociale praksisser i partnerskaber.

Med afhandlingen bidrages til forskningsfelterne Co-Design og Design Antropologi ved at analysere designevents i relation til design rollernes performative kvaliteter - som et hverdagsteater. Afhandlingen beskriver en outline af processuelle performative modi for at støtte sociale designere i at navigere og positionere designengagementet i forhold til egne og andre partneres relationer. Gennem afhandlingen argumenters der for, hvordandesignere kan formgive med en performativ materialitet og en kropslig forståelse for at påvirke forskellige performative modi for samproduktion af social forandring i et velfærdsperspektiv.
Bidragets oversatte titelDesign som Hverdagsteater: En performativ praksis for socialt design
OriginalsprogEngelsk
ForlagDet Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Antal sider468
StatusUdgivet - 2020

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater