Co-designing Age-friendly Cities And Communities: Towards an Age-friendly Spatial Practice

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandling

990 Downloads (Pure)

Abstract

Denne ph.d.-afhandling bidrager til diskursen om at udvikle ældrevenlige byer og lokalsamfund gennem co-design og en arkitektfaglig tilgang. Vores samfund gennemgår store forandringer og to drivende kræfter er i højsædet: En stigende aldrende befolkning samt øget urbanisering. Dette kræver, at vores byer og lokalsamfund kan imødekomme behovene og kravene fra denne voksende, heterogene og diverse aldrende befolkning. Arkitektur og design er vigtige aktører i denne sammenhæng, dog går disse fagligheder ikke forrest i denne diskussion som er drevet af sundheds- og samfundsvidenskabelige samt politiske perspektiver. Med denne afhandling, er målet at bidrage med en co-design og arkitektfaglig tilgang til denne udfordring ved at undersøge hvordan rumlige udforskninger og en ældrevenlig co-design tilgang kan bidrage til en ældrevenlig rumlig praksis, når man i fremtiden undersøger og udvikler ældrevenlige byer og lokalsamfund. Afhandlingen undersøger derudover, hvad en sådan ældrevenlig rumlig praksis kræver af arkitektrollen.

Gennem eksplorativ-, praksisbaseret- og participatorisk designforskning lægger studiet vægt på processen omkring at forstå samt at co-designe ældrevenlige byer og lokalsamfund med grupper af ældre mennesker med lav socioøkonomisk status, som er bosiddende i udsatte boligområder. Fire empiriske studier er blevet udført og præsenteres i tre separate artikler. Den første artikel fokuserer på ’go-along interviewet’ som en metode til at involvere ældre mennesker i at forstå deres lokale nærmiljø i Københavns Sydhavn. Artikel 2 præsenterer to co-design processer fra samme område i København og diskuterer, hvad der gør sådanne co-design processer særligt ældrevenlige. Den tredje artikel præsenterer en co-design proces udført med ældre mennesker og lokale aktører i Grønland og fokuserer på de forskellige aktørers perspektiver omkring en sådan co-design proces. Afhandlingen bidrager med praktiske og teoretiske perspektiver på, hvordan ældre mennesker kan deltage i at udvikle ældrevenlige byer og lokalsamfund ved at udvikle lokalt og samtidigt adressere samfundsmæssige problemstillinger.

De empiriske studier er blevet udført i en tværfaglig forskningskonstellation med bidrag fra arkitektur, co-design, gerontologi og antropologi. Denne tilgang afspejles ligeledes i den teoretiske positionering, hvor perspektiver fra ’environmental gerontology’, co-design samt rumlig praksis bruges som teoretiske linser til at diskutere det empiriske materiale samt afhandlingens forskningsspørgsmål. Emner på tværs af felterne inkluderer rumlige dimensioner i forhold til aldring, hverdagsliv, rumlig praksis, ressourcer, ekspertise og kreativitet. Ældre mennesker er omdrejningspunktet i disse diskussioner.

Ph.d.-afhandlingen bidrager til diskursen omkring udvikling af ældrevenlige byer og lokalsamfund ved at definere en ’ældrevenlig rumlig praksis’ samt at demonstrere, hvordan ældre mennesker og andre aktører kan involveres i at co-designe ældrevenlige rum samt udforske rumlige dimensioner af ældrevenlige byer og lokalsamfund. I afhandlingen diskuteres betydningen af sådanne samarbejdsprocesser og hvordan de kan bidrage til at opdatere og revidere aldringsbilledet (internt og eksternt). Derudover diskuteres arkitektens rolle i en sådan ældrevenlig rumlig praksis. Denne diskussion inkluderer at indskrive arkitektfagligheden i ældre menneskers hverdagsliv samt at samarbejde med seniorer, praksis interessenter og andre fagligheder gennem socio-rumlige, kreative og undersøgende arbejdsprocesser.
OriginalsprogEngelsk
Antal sider221
StatusUdgivet - 2020

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater