Beyond Rows of Little Men: Resuming Isotype Transformation with the Case of the Bilston Venture Exhibition, 1946

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandling

Abstrakt

Informationsdesign repræsenterer en tværfaglig og integrerende tilgang, der gør
information mere tilgængelig for modtageren. Desværre afspejler denne tilgang sig
ikke altid i informationsgrafikker, da integreringen af indhold og form ofte bliver
overfladisk eller farvet af modstridende mål mellem statistik og design. Imidlertid
lykkedes det i 1920’erne den grafiske tilgang, Isotype, at integrere netop disse to
verdener ved hjælp af den såkaldte transformer. Transformerens rolle, hvis udvikling
især Marie Neurath stod bag, var at optræde som bindeled mellem ekspert og kunstner ved at oversætte faktuel information til letforståelige, visuelle argumenter
ved hjælp af piktogrammer. Transformerrollens filosofiske aspekter har på mange
måder dannet forbillede for nutidens informationsdesigner, hvorimod mange aspekter
fra selve transformationsprocessen forbliver uhåndgribelige for designeren, ligesom de ofte misforstås og konkretiseres som ‘rækker af små mænd’. 

Afhandlingen søger at påvise, at det ved at anvende forskningstilgangen research through design som en supplerende forskningsmetode til at undersøge arkiveret Isotype-materiale er muligt at gøre Isotype-transformation til et mere tilgængeligt og brugbart begreb. Tolv Isotype-diagrammer omhandlende et genhusningsprojekt, der indgik i en efterkrigstidsudstilling i 1946 i Bilston i England, er således genstand for et dyberegående casestudie, der undersøger transformationsprocessen i krydsfeltet mellem fortid og fremtid på grundlag af følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan kan de procedurer og mønstre, der indgår i transformationsprocessen, beskrives og videregives?
Hvad er de grundlæggende elementer i Marie Neuraths transformationsproces, og hvordan påvirker disse den statistiske grafik?

Spørgsmålene besvares gennem en teoretisk gennemgang af forskellige transformationsperspektiver, suppleret med en designhistorisk og eksperimentel analyse af Marie Neuraths samarbejds- og skitseringsprocesser. Som et resultat heraf kan afhandlingen siges at yde et bidrag på tre felter: For det første – i en designhistorisk sammenhæng – giver afhandlingen et kronologisk billede af transformationsprocessen; derved udmønter den sig i et nyt stykke grafisk designhistorie, der giver en mere varieret og praktisk forståelse af Isotype-transformation. For det andet – i en forskningsmetodisk sammenhæng – gør afhandlingen rede for, hvordan de to forskellige forskningstilgange research into design og research through design kan forenes gennem tre sammenhængende
eksperimenter, der veksler mellem historisk analyse og informationsvisualisering;
herigennem bidrager afhandlingen med forskningsmetoder, der kan overføres til andre domæner og cases. For det tredje – i en designpraktisk sammenhæng – godtgør resultatet af eksperimenterne – en samling af symboler og diagrammer – hvordan Marie Neuraths arbejde udviser konsekvens og særpræg på samme tid. Endelig udgør symbolerne det første skridt til dannelse af en moderne visuel ramme for, hvordan statistikker og billeder kan sammensættes ved en kombination af forskellige former for handlinger.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedKolding
ForlagDesignskolen Kolding
Vol/bind2
Udgave1
Antal sider442
StatusUdgivet - jun. 2016

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater