UNIVERS SKABELSE ELLER STORY WORLD BUILDING – Design og fortælling for fremtidens film.

Projektdetaljer

Beskrivelse

I en tid hvor publikum strømmer til biograferne og mulighederne for at udnytte de levende billeders design og teknologi aldrig har være større, er det et paradoks at kun lidt af det potentiale der findes for at skabe visuelt tilfredsstillende eller overrumplende film i Danmark udnyttes. Dette skyldes hverken mangel på vilje eller talent, men nærmere et behov for at nytænke de metoder og arbejdsgange vi anvender i udviklingen af visuel fiktion. Det er disse metoder knyttet til univers skabelse eller story world building, som det også hedder, nærværende projekt ønsker at kortlægge, undersøge og udfolde.
Ved at lade filmskabere udfordres af nogle af de processer og teknologier, der findes i de digitale medier f.eks. computerspil og immersive design kan vi tilføre mediet noget af den narrative opfindsomhed, billedrigdom og omhyggelighed det moderne publikum forventer sig af biografoplevelsen. Hvor segmentet af biografpublikummet over 45 år i reglen finder ”at film altid opleves bedst i biografen”, opfatter det yngre publikum biografen som et sted af mange mulige. Biografoplevelsen vælges til hvis filmen udnytter de audiovisuelle og fortællermæssige kvaliteter biografens store lærreder og lydsystemer muligør. Populære amerikanske produktioner på tværs af genre foretrækkes over europæiske af et voksende publikum på grundlag af indfriede forventninger til omhyggeligheden i det filmiske design. Hvis vi ønsker at fastholde et stort biografpublikum, også til danske film sker dette ikke nødvendigvis gennem produktion af mere omkostningstunge eller genrebeviste film. Den billedrigdom og sikkerhed publikum forventer forudsættes derimod af at metoder og arbejdsgange, hvor samspillet og krydsbefrugtningen mellem visuelt design og fortælling betones, udvikles og tilpasses en dansk produktionssammenhænge. Dette kan blandt andet ske gennem inspiration fra designmetoder, vægtning af brugeroplevelser eller ”second order understanding”, opløsning af professions-siloer og større samarbejde mellem discipliner internt og eksternt i relation til produktionen, arbejde med koncept og rapit prototyping samt afprøvning gennem iterative processer. Det er ikke mindst disse områder nærværende projekt ønsker at undersøges. Samtidig ønsker vi at undersøge arbejdet med story worlds som forudsætning og udgangspunkt for filmiske fortællinger.
Production designer og professor ved University of Southern California, School of Cinematic Arts Alex McDowell har i en årrække talt for og praktiseret en højere grad af integration mellem design,
fortælling og videnskab i udviklingen af de væsentlige produktioner han i sin karriere har været involveret i, fra Fight Club over The Terminal og Minority Report til Watchmen. Det er kongstanken hos ham, at film dårligt og kun sjældent udtænkes og skrives af en enkel filmkunstner som i forestillingen om den såkaldte autoren. Udviklingen af filmens idé bør i højere grad spejle det kollektive arbejde, der findes i filmens produktion. Samtidig er det befrugtende ikke udelukkende at tænke filmens udvikling som et skriftligt arbejde, men i højere grad som et visuel design af noget der også kan ende som en fortælling i levende billeder. Det er samtænkningen af disse elementer der udgør kernen i story-world-tænkningen og som hos McDowell understøttes gennem brug af nye prævisualisering teknologier vi i dette projekt lader os inspirerer af. Projektet ligger på den måde også i forlængelse af den forskning Jakob Ion Wille praktiserer ved KADK, ønsker om kunstnerisk udvikling ved Den Danske Filmskole og en fælles ambition mellem de to institutioner om at udvikle og styrke filmsproget og filmen i Danmark. Projektet er desuden enitieret på baggrund af Pitchure This 17 konferensen om ny tekonologi og filmens fremtid. Der er vores ønske på den måde at hjælpe det 20. århundredes kunstart ind i det 21. århundrede og med hjælp og inspiration fra filmkunstnere, designere, forskere, at indhente forsinkelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201701/06/2018