Undersøgelse af kollagenfibres nedbrydningsgrad ved hjælp af ATR-FTIR

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Hudbaserede kulturarvsgenstande findes i vid udstrækning i danske arkiver, biblioteker og museer. Tab af disse genstande betyder tab af vigtig kulturarv.  For at give genstande længst mulig levetid er det vigtigt at kende deres bevaringstilstand, således at genstandene kan få de optimale opbevaringsforhold og i givet fald også den bedste konservering-restaureringsbehandling.  I en årrække har krympningstemperaturanalysen været benyttet til bestemmelse af læder og pergaments nedbrydningsgrad. Den nyeste forskning på området har dog vist, at krympningstemperaturen alene ikke giver den fulde sandhed om et hudmateriales (pergaments) nedbrydningsgrad. Det er også nødvendigt at vurdere de enkelte fibres udseende.  Visuel kategorisering af pergamentfibres udseende i henhold til otte forskellige fænomener giver en god indikation af genstandens nedbrydningsgrad. De otte kategorier repræsenterer formodentlig et nedbrydningsforløb fra intakte fibre til et materiale uden egentlig fiberstruktur.  Når et materiale ændres (nedbrydes), vil dets kemiske bindinger ændres. Nogen spaltes og nye dannes. Mod en reference kan disse ændringer observeres ved hjælp af Attenuated Total Reflectance-Fourir-Transformans-Infrarød-Spektrometri (ATR-FTIR), der netop er en metode, der giver informationer om de kemiske bindinger i et materiale.  Indledende forsøg indikerer, at ATR-FTIR spektroskopi er en anvendelig metode til beskrivelse af de forskellige nedbrydningsstadier i én enkelt kollagenfiber.  Formålet med dette projekt er ved hjælp af ATR-FTIR at analysere kollagenfibre fra otte forskellige visuelt bestemte kategorier med henblik på at undersøge, om de otte kategorier repræsenterer forskellige stadier i én nedbrydningsrække - eller om de otte kategorier skal henføres til forskellige nedbrydningsfaktorer.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200901/01/2014