Projektdetaljer

Beskrivelse

De seneste årtier har byvækst og fortætning af vores bykvarterer udvisket dele af vores fælles kulturhistoriske fortællinger, som er vigtige for vores egen forståelse og fællesskaber – en udvikling der skubber til den sociale balance i byerne. Vi står derfor over for en udfordring i vores planlægningspraksis; hvordan sikrer vi de vigtige kulturhistoriske fortællinger og en social og funktionel blandet by samtidigt med at vi forsat udvikler vores byer. Denne udfordring er gældende i alle større byer. Særligt er mange af vores tidligere arbejderkvarterer, hvor social mangfoldighed og blandede funktioner har været et vilkår, under pres.

Med dette forskningsprojekt stilles et kritisk blik på den nuværende transformation af vores eksisterende byområder. Gennem arbejdet med Vejle Kommune skal projektet lede til en øget forståelse af arbejdet med strategisk byudvikling og bytransformation, med afsæt i de immaterielle og strukturelle værdier frem for blot fysiske.

Projektets udgang­spunkt er at gentænke nye planlægningsstrategier for hvordan vi kan sikre en blandet by samt et kontinuum af kulturhistoriske værdier og fortællinger indlejrede i vores bykvarterer. I projektet søges strategier og en processuel tilgang til at arbejde med en mere dynamisk planlægning og et dynamisk kulturarvsbegreb, som afsæt for en transformation af eksis­terende arbejderkvarterer. Det er projektets hensigt at opnå en øget forståelse og indsigt i arbejdet med kulturarv i planlægningen. Hvor fokus er på udvikling frem­for en passiv bevaring med defensive mål.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/202031/03/2023