Restaurering - indføring i en bygningskunstnerisk arbejdsmetode

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er ingen lærebøger om fagområdet "restaurering" på dansk. Der er udgivet en del anvisninger fra tidens forskellige styrelser - især rent tekniske publikationer - men ikke noget, der på en bred måde samler den viden, vi bl.a. på Institut for Arkitektonisk Kulturarv ved AAA har om restaureringsproblematikker og metoder, set i et mere procesorienteret eller pædagogisk perspektiv.Det har været og er stadig min intention med et kompendium eller en bog at prøve at råde bod på denne mangel - på en formidlende måde.Siden første udgave af kompendiet blev gjort tilgængeligt for vores studerende, er der kommet forskellige lærebøger på engelsk (dog mest af tyske forfattere). Disse har store kvaliteter, der kan inspirere videre, men bærer også præg af at være skrevet i en anden kulturel kontekst, der kan have mere eller mindre til fælles med den danske arkitektoniske kulturarv.Derfor vil det være særdeles relevant at viderebearbejde det allerede skrevne til en mere formidlende og færdig form.Problemstillingerne er mangeartede. Dels har man det meget store behov for arkitekter med restaureringskompetencer ude i samfundet, på tegnestuerne og i statslige og regionale myndigheder - et behov vi i øjeblikket ikke kan dække med det antal af kandidater vi producerer indenfor fagområdet restaurering.Dels har man problemet med den såkaldte "tavse viden" som mange af instituttets undervisere ligger inde med. Denne viden vil forsvinde når underviserne forsvinder - går på pension eller dør. Det er særdeles vigtigt at opsamle den viden og kunnen som både findes internt på instituttet og eksternt i instituttets netværk i en lærebog, der i øvrigt har været savnet i meget lang tid. Bogen er tænkt som en central støtte i den daglige undervisning på instituttet, men er også tænkt værende så bred i sin indgang til fagområdet, at den har appel til interesserede ud over de der er tilknyttet instituttet - internt og eksternt.Det er ønsket at færdiggøre kompendiet til et niveau, der er mere formidlende. Et andet og videre perspektiv er på sigt at bearbejde kompendiet til en egentlig lærebog/bog. En sådan bog bør have relevans set over en vis tidshorisont. For at afprøve indholdets værd og betydning samt formidlingens form ser jeg det som en fordel, at materialet bliver til og bliver brugt gennem et vist tidsrum, snarere end færdiggjort i ét sammenpresset forløb. Det bliver bedre af, at blive målt gennem brug i hverdagen.Det endelige resultat ventes altså at være en bog af et omfang på mellem 100 og 150 sider, med et kvalitetspræget indhold og af en god og appellerende grafisk kvalitet. Altså en bog som det er" værd at købe".        
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/01/201029/12/2010

Finansiering

 • Intern finansiering

Emneord

 • restaurering
 • bevaring
 • transformation
 • forandring
 • historie
 • metode
 • bygningsarkæologi
 • bygningsbevaring
 • bygningskultur
 • bygningshistorie
 • bygningskunst
 • genbrug