Reflexive Practice – Trans-medial Process and Method in Architectural Education

Projektdetaljer

Beskrivelse

Arbejdet med arkitektur og dens frembringelse omfatter kendskab til mange forskellige medier og arbejdsformer. Det er derfor essentielt, at der på arkitektuddannelsen reflekteres over betydningen af mødet mellem mediernes forskellige egenskaber og muligheder, ikke mindst for derigennem at udnytte potentialerne i den arkitektoniske frembringelsesproces bedst muligt. Dette ph.d.- projekt undersøger systematisk, hvordan oversættelser mellem forskellige medier virker i den arkitektoniske frembringelse med udgangspunkt i fire udvalgte arkitektoniske medier: tekst, tegning, fotografi og model. Disse undersøgelser udføres gennem direkte afprøvning i målrettede undervisningsforløb på arkitektskolen. Projektet bidrager med viden om, hvordan oversættelse mellem medier skaber ny betydning og nye arbejdsformer i frembringelsen af arkitektur. I overensstemmelse hermed vil projektet vise, hvordan denne tilgang til den arkitektoniske proces kan operationaliseres i en arkitekturpædagogisk praksis. Projektets undersøgelser har relevans for de indledende faser i den arkitektoniske produktion, der indgår i arkitektuddannelsen, men også i et større, samfundsmæssigt perspektiv for andre tvær-disciplinære aspekter af arkitekturen, fx byggeprocessen og dens forskellige praksisser. Projektet kan således danne grundlag for udveksling mellem vidensformer i forskellige praksisser og discipliner, og hermed bidrage til formidling af arkitekturens værdiskabelse for samfundet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/202031/08/2023