Realiseringens Kunst - Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed

Beskrivelse

REALISERINGENS KUNST – formelt set et begreb, der dækker alle mine faglige aktiviteter - Og som sådan en forestilling om, hvad det vil sige, at praktisere, forske og undervise som arkitekt.

En vision og en målsætning om Kunstnerisk Udviklings Virksomhed, hvor alle aktiviteter indenfor praksis, forskning og undervisning vil kunne sammenstilles til en størrelse.

Derfor fokuserer min KUV på den løbende udvikling med nye iagttagelser og forsatte refleksioner på de konkrete realiseringers potentialer for at skærpe forståelsen for problemkomplekser, der til stadighed tilsiger bygningskunsten.- synonymet med REALISERINGENS KUNST.En KUNSTNERISK UDVIKLINGS VIRKSOMHED der forsøger en højnelse af den kunstneriske dimension gennem det realiserede arkitektoniske værk.

Produktet af en arkitekturforskning, med afsæt i en åben strategi mod den arkitektoniske helhed som som produktet af en arkitekturforskning en variabel størrelse i sammenstillingerne mellem hverdagslivets kulturelle, sociale og økonomiske elementer.
AkronymKUV
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201112/12/2015

Emneord

  • polymere materialer, innovativ, bæredygtig, relationer, bygningskunst, hverdagslivet, byggekultur, parcelhus, kolonihavehus, bebyggelsesplan, byggesystem