Pels som bæredygtigt materiale

Projektdetaljer

Beskrivelse

FUR AS SUSTAINABLE MATERIAL
Forskningsprogram om bæredygtige potentialer i pels, skabt i samarbejde mellem Kopenhagen Fur og Designskolen Kolding.
Programmet løber fra august 2014-marts 2016, og involverer 4 post.doc. stipendiater fra Designskolen Koldings forskningsafdeling:
Ulla Ræbild, som arbejder med bæredygtige potentialer i designerens processer
Sisse Tanderup, som arbejder med bæredygtighed i forhold til virksomhedskommunikation og produktudvikling
Karen Marie Hasling, som arbejder med koblingen af bæredygtige teknikker og æstetik
Else Skjold, som arbejder med bæredygtige potentialer omkring forbrugerforståelse
Samlet afdækker de fire delprojekter bæredygtige aspekter i forhold til designprocessen, da det er her "tingene sker"; Det er her, der tages stilling til aspekter som dyrevelfærd, miljøbelastning og arbejdsforhold i forbindelse med produktion. Det er her, der tages stilling til designets holdbarhed i brugsfasen, og hvad der sker med designet når det kasseres. Det er også i den enkelte modevirksomhed der tages stilling til hvordan designet kommunikeres - altså hvorvidt det repræsenterer noget flygtigt eller mere langtidsholdbart.
Forskningsprojektet bygger på gensidig vidensudveksling og bevidstgørelse mellem forskergruppen og Kopenhagen Fur's medarbejdere omkring bæredygtighed og pels.Projektet munder ud i en rapport, hvis mål det er at definere retning og strategi for Kopenhagen Fur's arbejde med bæredygtighed både internt og eksternt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201431/12/2015

Emneord

  • Bæredygtighed
  • garderobeundersøgelser