Oplevelse som arkitektonisk design- og tilblivelsesparameter. Om affekt og relationer i nutidig museumsarkitektur

Projektdetaljer

Beskrivelse

Experience as a parameter for the creation and design of architecture. On affects and experiential relations in contemporary museum architecture
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201231/07/2015

Emneord

  • Arkitekturteori
  • Affekt
  • Museumsarkitektur