Netværksbyens økologi - mobilitet og bæredygtig byudvikling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet er en del af et større transdisciplinært netværkssamarbejde, der skal lede frem til opførelsen af en ny bæredygtig by på perspektivarealerne ved Elev bakker nord for Århus. Ambitionen er, at den nye bæredygtige by ved Elev skal optage en stor del af Århus Kommunes forventede befolkningstilvækst og således indenfor en tidshorisont på ca. 30 år komme til at huse 10-12 tusind indbyggere. Det overordnede formål er at bidrage til formuleringen af nye bæredygtige byudviklingsprincipper for en netværksbaseret byudvikling, hvor betydningen af mobilitet og nære landskabsrelationer spiller en fremtrædende rolle.

Forskningsprojektets er anvendelsesorienteret og indgår som en integreret del af de indledende udviklings- og planlægningsprocesser forud for realiseringen af en ny bæredygtig by ved Elev i 2010. Dele af projektets resultater vil indgå i den kommende arkitekturudstilling SubExpo2009, der markerer 100 årsdagen for landsudstillingen i Århus og indgår som en del af de forskellige initiativer i forbindelse med den internationale klimakonferencen i 2009.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200801/07/2010

Finansiering

  • Intern finansiering

Emneord

  • Bæredygtig byudvikling

Presse/medier

Sovebyerne vågner

Boris Brorman Jensen

01/11/2014

1 Mediebidrag

Presse/medie