KULTURNATUR - Naturgenopretningens kulturelle dimension set i et landskabsarkitektonisk perspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

KULTURNATUR sætter fokus på naturgenopretningens kulturelle dimension og landskabsarkitekturens potentiale på et område, der i udpræget grad domineres af fagfolk med en naturvidenskabelig baggrund. Formålet med projektet er at sætte spørgsmålstegn ved den nuværende naturgenopretningspraksis i Danmark og fremhæve landskabsarkitekturen som en kritisk og refleksiv disciplin.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/09/201231/01/2018

Emneord

  • Landskabsarkitektur
  • Naturgenopretning
  • Kulturarv
  • Landskabstransformation