Projektdetaljer

Beskrivelse

Den vestlige verdens store efterkrigsgeneration, også kaldet ‘Generation Jones’, bliver betegnet som et segment, der stiller nye krav til omgivelser og forbrug. I takt med levealderens vækst er alder blevet et fænomen, der i højere grad bestemmes af den enkeltes livsførelse snarere end fødselsdato, og virksomheder bør derfor skabe kundesegmenter ud fra livsstil frem for biologi. Generation Jones kan ikke blot karakteriseres som ‘seniorer’, og kommunikation og markedsføring må derfor tilpasses den enkeltes selvfortælling hvilket stiller nye krav til virksomhederne.
De tilmeldte virksomheder får efter deltagelse en indsigt i Generation Jones segment og de får mulighed for strategisk at arbejde med kundegruppen samt bliver parate til at implementere produkter/oplevelser/boformer til denne gruppe.
De 8 virksomheder får mulighed for at sparre med hinanden i 2 workshops hvor der vil være vidensudveksling
o Lead: Birgitte Arkitektskolen Aarhus ( bgj@aarch.dk)
o Marlene Harsøe Via design (mhr@via.dk)
o Fabian Csaba - CBS – (fc.ikl@cbs.dk)
8 virksomheder som allerede har vist interesse for at arbejde med målgruppen eller på anden måde vil være oplagte til at få udbytte af deltagelse
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato22/08/201722/12/2017

Emneord

  • senior, user