fra og om BYGNINGSKUNSTENS HELHEDSDANNELSER (arbejdstitel)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil ved sin afslutning blive publiceret i bogform, og målet er at dette skal ske ultimo 2020. Et opstartende delresultat af projektet - en enkelt af analyserne i projektet - er den 1. marts 2012 udgivet som bog i peer reviewed form fra Kunstakademiets Arkitektskole. Bogens titel lyder ’Stabi & Zentraler Platz’, og er med både dansk og tysk tekst (se også den vedhæftede anmeldelse, foruden adgang til den fulde publikation under 'Relateret indhold'). Projektet handler om bygningskunst, eller mere specifikt; bygningskunstens helhedsdannelser. Fra et, både arkitektfagligt og forskningsteoretisk perspektiv argumenterer projektet for, at det fortsat er bydende nødvendigt at efterstræbe vellykkede bygningskunstneriske helhedsdannelser, men også fra et bredere almenmenneskeligt og bæredygtighedsorienteret perspektiv, at det fortsat er bydende nødvendigt at vi anerkender og inkluderer bygningskunstens helhedsfordringer, for at disse kan bidrage til at kvalificere - ikke blot vores bygninger, men også – vores individuelle og sociale liv, vores samfund og verden, mod en mere omfattende ”væredygtighed”. Projektet tager udgangspunkt i fire værk- og helhedsanalyser, hvor hver analyse har ca. samme omfang som delresultatet ’Stabi & Zentraler Platz’. De analyserede værker er: Kay Fisker og C.F. Møllers etageboligbyggeri Vodroffsvej 2 i København. Le Corbusier og Iannis Xenakis' dominikanske kloster Sainte Marie de La Tourette udenfor Lyon. Hans Scharouns Statsbibliotek (Stabi) i Berlin, og Peter Celsings kulturhus ved Sergels Torg i Stockholm. Analyserne danner grundlag for et efterfølgende forsøg på at danne og formulere en række mere almene erfaringer der bl.a. omhandler bygningskunstens værk- og helhedsbegreb. Vedhæftede foreløbige indholdsfortegnelse og uddrag fra forordet, giver et overblik over projektet. Status: Projektet påbegyndte i efteråret 2019 en fagfællekommentering som forventes afsluttet i febr. 2020, hvorefter det forventes at projektet påbegynder sin afsluttende fase frem mod den endelige publicering.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201220/12/2020

Emneord

  • Bygningskunst
  • Værkanalyse
  • Stedsanalyse
  • Arkitekturens værkbegreb
  • Arkitekturens helhedsbegreb
  • Arkitekturteori
  • Arkitekturhistorie
  • Arkitekturtænkning

Aktiviteter

  • 1 Foredrag og mundtlige bidrag

fra og om Bygningskunstens Værk- og Helhedsdannelser (forskningsbaseret undervisning)

Thomas Ryborg Jørgensen (Foredragsholder)
6 feb. 2020

Aktivitet: Tale eller præsentation Foredrag og mundtlige bidrag

Fil