Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet diskuterer og eksemplificerer synergi mellem klassiske keramiske teknikker og digitale teknologier. Med afsæt i den klassiske keramiske overformningsteknik bliver en 5 akslede robot-arm brugt til at 3d printe direkte med porcelæn, og skaber tredimensionelle ornamenterede værker.
Den klassiske keramiske overformningsteknik går kort sagt ud på, at det keramiske materiale formes over en kerne-form, typisk i gips.
I projektet eksperimenterer vi med tredimensional ornamentering som overformning ved hjælp af 3d print direkte i porcelæn med en 5 akslede robot-arm. Overformningens kerne-form er her baseret på et af hånden organisk formgivet aftryk, der bliver 3d scannet. Baseret på en til formålet defineret algoritme vil den 3 dimensionale (over-) form virtuelt vokse organisk frem som en respons på den indscannede kernes form. Herefter vil (over-) formen blive 3d printet direkte i porcelæn over den fysiske kerne-form. Mens den traditionelle overformning er begrænset til hændernes præcision, og den tidligere omtalte RepRap-print teknik kun arbejder på et fladt plan, så muliggør dette eksperimentelle projekt en 3 dimensional ornamentering over en kerne-form ved hjælp af en 5 akslede Robot-printer. Intentionen er at den klassiske overformningsteknik gentænkes ved hjælp af ny teknologi for at bringe det digitale ornamentale filigranarbejde ind i et dynamisk samspil med og som en reaktion på håndens udtryk.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201531/03/2017

Emneord

  • digital crafting
  • ceramics
  • craft
  • digital design
  • 3d printing
  • Architecture
  • Eksperiment
  • kunsthåndværk