Farvekombinatorik visualiseret med datagrafik - et delprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med forskningsprojektet 'Farvekombinatorik' - er det langsigtede mål med dette delprojekt at kunne fremstille forsøgsmateriale til de visuelle bedømmelser af farvekombinationer, udformet digitalt og visualiseret såvel i form af skærmbilleder som farveudprintninger. På denne måde vil det være nemt hurtigt at fremstille serier af enkeltmønstre til visuel bedømmelse og flere mønstre samtidigt til sammenligninger.

 

På Macintosh computer er der udviklet 'paletter', som er et systematisk udvalg af farver fra ‘hele farveverdenen’, idet de på CTR-computerskærmen kan illustrere de ca. 80 pct af ‘model 48’s karak­terforskellige farvekategorier, som det er muligt at repræsentere med den dataskærmtek­no­logi, der er almindeligt tilgængelig p.t. Samtlige palet-farver er justeret ved en visuel bedømmelse og med NCS systemet som søgemodel. Der er udfærdiget tabeller over farverne udtrykt i talkoder for 48bit RGB definition. Farveprøverne specificeres med kalkulationer af CIE-tristimulusværdier så der kan udarbejdes konverteringer til såvel NCS-værdier som andre ‘farvesystemer’, der bruges i  den data-grafiske industri, f.eks. CIE-Lab modellen. Dette øger præciseringen af tolerancer, som ikke er tilfredsstillende, bl.a. ved elektronisk udskrivning af trykfilm til firefarvetryk direkte fra udformningen på data-skærmen. Skærmkalibrering kan øge over­ens­­stemmelsen. LCD-skærm- og -projektortyperne, som dog ikke kan kalibreres, blev inddraget i kortlægningen '96 .

 

Aktuelt er det sigtet kvalitativt/visuelt at undersøge mulighederne for at optimere 'computervi­su­a­li­­seringer' til 'udgangspunktet' ved anvendelsen af 'Digital Colour Management Systems', som ved hjælp af oversættelsestabeller, 'farveprofiler', på forskellig vis kan modificere og tilnærme de forskellige visuelle karakteristika hinanden. ICC-profiler er en type eksempler på disse. Denne teknologi bygger på kolorimetriske definitioner, som 'styrer' over­sættelsesmåderne mellem computeren og dens input-apparatur, scanner, digitalkamera, video, og dens output-apparatur, monitor, printer, fotosætter, storskærmprojektor etc. Med projektets tildeling af apparatur til farveprofil-produktion og til kolorime­trisk farvemåling er der etableret et grundlag for såvel en servicering for skolen mht. udnyttelse af DCMS som et udviklingsarbejde, der muliggør en udvælgelse af de kolorimetrisk set korrekte eksempler på farvekombinatorisk forsøgsmateriale og eliminerer de modifice­rende forsøg på simuleringer, der savner den præcision, som er nødvendig.

 

Som en første imødekommelse af et publikationsbehov vil udarbejdelsen af en vejledning i digital farvebehandling – med diskussion og afklaring af begrebs/terminologi-forvirringer på området – og redegørelse for såvel det teoretiske/teknologiske grundlag for kolorimetri og forskellige modeller for data-visning og kalkulationer som for komparative fænomenologiske beskrivelser, der redegør for forskellige teknologiske løsningers kvalitet i de konkrete resultaters opnåelse af intenderede mål.

 

 

Publicering:

I nærmeste fremtid: Arbejdspapirer og manus til publikation ”Vejledning i digital farvebehandling” med digital illustrationsdel.

 

 

Tidligere formidling i forbindelse med projektet:

Formidling, uddannelse: Rekvireret seminar Design à 8 dage: 4 forelæsninger + demonstrationer, kompendieblade/brugsanvisninger.  Div. digitale præsentationer: ’Digital Colour Editing Systems’, Digit. Color Management Systems’, ’Digital CMS’. Formidling v. konsulentydelser og distribution af digitale demonstrationer og anvisninger.

 

Andet formidlingsmateriale:

Div. forsøg har resulteret i illustrationerne: Firefarvetrykt illustration i udstillingskataloget ‘Visuel Kommunikation’, og 3D anskuelsesmodel med computer-genereret illustration (48X4 farver) til udstillingen, nov. ’94.

Der er udviklet en del digitalt undervisningsmateriale incl. digitale skærmpræsentationer (ca. et dusin) bl.a. til konference i DAu-regie sept. ’96, til FoU redegørelser på tidligere Inst 6 og til div. seminar/kursusarrangementer om farve-perception og farvebehandling og -brug v. design.

 

Det seneste konkrete ’output’ fra projektet er definitionen af  de henholdsvis 48 og 96 specifikke farver, som indgår i illustrationen på KA-udstillingen Digital Practice 08 af de to beskrivelsesmodeller fra projektet ’Farvekombinatotik’. ’Model 48’ og ’model 96’ er for første gang illustreret med én repræsentant for hver af samtlige farvekategorier i tofarvekombinationer (1.128 stk. og 4.560 stk.) i form af firfarveprint. 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200530/06/2012

Finansiering

  • Intern finansiering

Emneord

  • beskrivelsessystem
  • fænomenbeskrivelse
  • afbildning
  • farve
  • farvelære
  • lys
  • repræsentation
  • visuel kommunikation