En sort fremtid? En undersøgelse af mekanismer for eftermørkning af blyhvidtholdige farver på grafiske værker.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er, at undersøge og forstå et nedbrydningsfænomen observeret på grafiske værker (på papir, pergament og fotografi), hvor visse hvide pigmenter baseret på blyholdige mineraler (’blyhvidt’) mørkner og/eller bliver helt sorte. Resultatet er en dramatisk ændring af værkets udseende, hvilket ødelægger den kunstneriske intention, og forringer værkets kunstneriske værdi. Nedbrydningen formodes primært at være et luftforureningsfænomen, men andre årsager er mulige. En forståelse af denne nedbrydningsmekanisme vil betyde, at forholdsregler kan tages, således at udstillings- og magasinforhold på Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Bibliotek, og andre institutioner kan optimeres mod en øget bevaringskvalitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201501/05/2016